Siirry sisältöön
Sähköpistoke kukkaisella nurmikolla

Vähähiilinen energia

Vähähiiliseen energiaan keskittyvä tutkimusryhmämme kehittää prosesseja uusiutuvan energian hyödyntämiseksi.

Tutkimusryhmän toiminta

Tällä hetkellä uusiutuvaan energiaan liittyvien TKI-toimien kärkenä ovat maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen hajautetussa, puhtaassa energiantuotannossa ja tuotetun biometaanin jalostaminen kustannus- ja kuljetustehokkaasti liikennepolttoainekäyttöä varten sekä aurinkoenergian kausivarastointimahdollisuuksien pilotointi. Tutkimusryhmän keskeisinä tehtävinä ovat myös teollisten hukkaenergiavirtojen hyödyntämismahdollisuuksien ja -sovellusten tunnistaminen, kehittäminen ja näiden pilotointi.

Ryhmämme toteuttamissa hankkeissa korostuvat yhteisöllisten energiamuotojen tuntemus sekä alueellisen energiaomavaraisuuden edistäminen. Tavoitteenamme on edistää energia- ja ilmastostrategioiden mukaisia toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä jalkauttaa toimenpiteitä alue-, kunta- ja yritystasolle konkreettisten pilottien avulla.

Työhömme kuuluvat myös vaihtoehtoisten energiamuotojen ja sovelluskohteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten arvioiminen sekä hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitarkastelut.

Ydinosaamisemme

Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö


Uutisia vähähiilisen energian aihealueesta

MinePro-seminaari

MinePro 2 -hanke järjestää Kokkolassa järjestyksessään jo kolmannen MinePro-seminaarin 8.5.2024 klo 9.30-16 Centria-ammattikorkeakoululla. Tällä kertaa aiheena on mm. kiertotalous ja kestävä toiminta mineraalisektorilla. Ennakkoilmoittautuminen seminaariin …

Kokkolasta tulossa Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki

Joukko vetytaloudessa toimivia ja toimintojensa sekä tuotteidensa päästövähennysten ja hiilijalanjäljen pienentämisen parissa työskenteleviä yrityksiä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tavoitteena tehdä Kokkolasta Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki. Tavoitteena on nopeuttaa sähköistämistä ja vauhdittaa vetytaloutta Kokkolaan rakentuvan vetyekosysteemin avulla.

Low Carbon Energy innovations – aamupalatilaisuus

Tervetuloa aamupalatilaisuuteen Ravintola Kippiin! Saat katsauksen Centria TKI:n vähähiilisen energian tutkimukseen ja osaamiseen tiimissämme. Käymme läpi tuoreimmat hankkeemme, jotka liittyvät vähähiilisen energian alaan, millaisia innovaatioita …

Kokkola Material Week

Kansainvälinen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittainen tapahtumaviikko Kokkola Material Week järjestetään jälleen 20 – 23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on …

Sukella tutustumaan kemian ja biotalouden laboratorioihin 

Centrian kemia- ja biotaloustiimin laboratoriot ovat kokeneet monenlaisia uudistuksia viime vuosina. Remontoidut tilat, uudet laitteistot ja laaja osaaminen haluttiin tuoda esille entistä paremmin 360-esityksen ja …