Siirry sisältöön
Ilmassa lentävä drone, jota ohjaa kaksi TKI-asiantuntijaa

Centria Drone Lab

Centriasta löytyy vahvaa osaamista droneista sekä muista autonomisista laitteista. Hyödynnämme monipuolisesti valmiita kaupallisia ratkaisuja, joiden lisäksi voimme suunnitella ja valmistaa autonomisia laitteita eri käyttötarkoituksiin.

Kattavan kaluston monet mahdollisuudet

Kattava kalusto mahdollistaa monenlaisten käyttötapausten demonstraatiot maassa, ilmassa sekä veden pinnalla ja pinnan alla. Käyttötapaukset syntyvät yleensä yritysten ja viranomaisten tarpeista. Käyttötapauksiin pyritään kehittämään uudentyyppisiä ratkaisuja sekä hyödyntämään ja jatkojalostamaan ratkaisujen tuottamaa dataa. 

Centrian toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti valmiita kaupallisia ratkaisuja, joiden lisäksi voidaan suunnitella ja valmistaa autonomisia laitteita eri käyttötarkoituksiin. 3D-mallinnusohjelmaa hyödyntäen voidaan suunnitella kustomoituja ratkaisuja, simuloida sekä tehdä lujuuslaskentaa. Osien valmistukseen käytetään eri materiaaleja ja niitä pystytään valmistamaan eri tavoilla, kuten esimerkiksi 3D-tulostimen avulla. 

Centriassa dronet ja autonomiset laitteet ovat aktiivisessa käytössä useissa eri tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä palvelutoiminnassa. Centria tarjoaa myös koulutusta ja valvottuja A2-lisäteoriakokeita.

Ylivieskan laboratoriossa voi vierailla ja käydä tutustumassa kalustoon sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin. 

Dronen käyttöesimerkkejä

Valvottuja A2-lisäteoriakokeita Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina.

Tarjoamme myös koulutusta droneoperointiin 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on harrastus- opiskelu- tai työtaustaa tekniikasta ja kiinnostusta droneihin 

Mistä on kyse?

Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat luoneet Dronemaster-hankkeessa ilmaisen modulaarisen englanninkielisen verkkokurssikokonaisuuden, jota sekä opiskelijat, korkeakoulujen tutkijat ja henkilöstö, että alueen yritykset voivat hyödyntää.

Dronelennättäminen ammattina?

Suomalainen teollisuus ja tutkimus tarvitsevat nopeasti uusia ammattitasoisia dronekuskeja. Sovelluksia löytyy useilta aloilta, kuten seuranta ja havainnointi, jätteiden käsittely, maatalous, logistiikka, älyliikenne, energiasektori ja rakentaminen.

Droneja lennättääkseen pitää operaattorin hallita usein erilaisia kamera- ja mittalaiteteknologioita sekä niiden tuottaman datan analysointia. Tämä vaatii korkeakoulutasoista teknistä osaamista muun muassa langattomasta tiedonsiirrosta ja tilastotieteestä. Lisäksi droneihin liittyvä lainsäädäntö pitää tuntea väärinkäytösten ja korvausvaatimusten välttämiseksi.

Kenelle?

Dronemaster soveltuu sinulle, jos sinulla on harrastus-, opiskelu- tai työtaustaa tekniikasta ja kiinnostusta droneihin.

Koulutuksen sisältö?

Englanninkielinen kurssi sisältää miehittämättömien ilma-alusten modernit teknologiat, ja se perehdyttää mm. aerodynamiikan ja mekaniikan perusteisiin, miehittämättömien ilma-aluksien mekaanisiin komponentteihin, erilaisiin tehtäväkohtaisiin mittalaitteisiin ja kattaa droneoperoinnin ja lennätyksen perusteet.

Teknisten asioiden lisäksi kurssi sisältää kattavat tiedot EU-tason laesta ja asetuksista.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Miten?

Kurssi on avoinna Digicampus-alustalla. Ensimmäisellä kerralla täytyy rekisteröityä, jolla saa pääsyn kurssitarjontaan.

Lisätietoa kehitysympäristöstä

Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori


Pentti Eteläaho

Kehitysinsinööri


Käynnissä olevia dronehankkeitamme