Siirry sisältöön
Mies pitelee käsissään läppäriä ja puhelinta

Centria SecuLab

Puolueettomana toimijana päämäärämme on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tietosuojapalveluja.

Kehitysympäristöstä

Puolueettomana toimijana päämäärämme on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tietosuojapalveluja. Tehokkailla työkaluillamme kykenemme havaitsemaan haavoittuvuudet ennen ei-toivottuja tunkeilijoita sisäverkosta, laitteista tai ohjelmistoista.

Määrätietoinen oman asiantuntijaryhmämme kouluttaminen ja kehittyneet testauslaitteemme ovat tehneet meistä halutun kumppanin kaikenkokoisille tarpeille niin alueellisesti kuin globaalisti. Arvostetut tietoturva-alan kansainväliset foorumit ovat saaneet meistä säännöllisen kumppanin. Toimimme aina hyvien puolella ratkaisemalla jo tänään vielä tunnistamattomia huomisen uhkia.

Ratkaisumme

Haluamme lisätä tietoturvatietoisuutta alueemme yrityksissä ja yhteisöissä. Tarkoituksenamme on kasvattaa niiden kilpailukykyä lisäämällä tietoturvallisten toimintatapojen omaksumista, näkyvyyttä ja käytänteiden jalkauttamista.

Tarjoamme seuraavia räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaamme tarpeiden mukaisesti.

Raporttimme esittää toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja nostaa esiin tärkeimmät toimenpiteet. Havaintomme perustuvat kansalliseen viikoittain päivittyvään haavoittuvuustietokantaan.

Tarkasteltava ohjelmisto tuodaan aidossa ympäristössä laboratorion virtuaalipalvelimelle. Testausohjelmisto tarkistaa ohjelmiston tarjoamat palvelut ja niiden ajantasaisuuden ja kykenee ehdottamaan korjaavia toimenpiteitä.

Verkkoon liitettävä laite kyetään testaamaan sen liityntöjen kautta myös langattomasti. Tehokas ohjelmistomme kykenee löytämään laitteen sisältämät tietoturvallisuuden kannalta kriittiset uhat.

Osaava henkilökunnan jäsen on tietoturvan vahvin lenkki. Pystymme tuottamaan eri laajuisia koulutuksia asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kohderyhminä ovat mm. yrityksen työntekijät, IT-vastaavat ja johto.

Ulkopuolinen arviointimme antaa todenmukaisen kuvan yrityksen tietotietoturvan hetkellisestä tasosta ja antaa kehittämissuosituksia.

Referenssimme

CABB Finland Oy, OSTP Finland Oy, Nordic Lights Ltd ja Pedersören kunta.

På svenska

Vårt mål är att tillföra värde till organisationer genom att tillhandahålla pålitliga datasäkerhets- och dataskyddstjänster på ett opartiskt sätt. Med våra kraftfulla verktyg kan vi upptäcka sårbarheter i organisationers program, hårdvaror och intranät långt före oönskade inkräktare.

Vårt utbildade expertteam och vår avancerade testutrustning har gjort oss till en högt värderad samarbetspartner både på regional och global nivå. Vi fungerar som samarbetspartner till prestigefyllda internationella datasäkerhetsforum. Vi är på de godas sida när det gäller att ta itu med morgondagens datasäkerhetshot redan idag.

Vi erbjuder följande individuella och skräddarsydda lösningar till våra kunder:

Testning av intranät – Vår rapport föreslår åtgärder för att förbättra datasäkerheten och lyfter fram de mest kritiska sakerna. Vi förlitar oss på en nationell sårbarhetsdatabas som uppdateras varje vecka.

Programvarutestning – Programvaror som skall undersökas installeras på vår server. Vi testar programvarorna och föreslår korrigerande åtgärder på basis av de utförda testerna.

Hårdvarutestning – Hårdvaror som kan anslutas till nätverk kan också ofta testas trådlöst via deras nätverksgränssnitt. Våra kraftfulla program kan upptäcka kritiska säkerhetsluckor i hårdvarorna.

Utbildning – En kunnig personal skapar en hög nivå av datasäkerhet och ett starkt skydd mot inkräktare. Vi kan skapa skräddarsydda utbildningar som är helt dimensionerade efter er organisations behov. Vi kan till exempel ge utbildning till de IT-ansvariga, företagets ledning eller hela personalen.

Datasäkerhetsrevision – Vår revision ger en bild av det aktuella datasäkerhetsläget. Till revisionen hör en rapport om läget och rekommendationer för att utveckla det.

Vi vill höja nivån på datasäkerheten i organisationer inom vårt verksamhetsområde. Vårt mål är att höja konkurrenskraften i området genom att synliggöra datasäkra metoder och att göra det lättare att förstå samt ta i bruk dessa.

Våra referenser

CABB Finland Ab, OSTP Finland Ab, Nordic Lights Ltd och Pedersöre kommun.

Ota SecuLabin somekanavat seurantaan!

Ota yhteyttä

Tom Tuunainen

TKI-kehittäjä


Joni Jämsä

Lehtori (sähkö- ja automaatiotekniikka)