Siirry sisältöön

Centrian tietosuojakäytänteet

Mitä tietoja keräämme?

Centria voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Centrian palvelujen käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Centria kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1. Centrialle antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Centrialle. Osa keräämistämme tiedoista on lakisääteisiä, jos olet Centrian opiskelija, kuulut henkilökuntaamme tai toimit yhteistyössämme hanketoiminnassa. Lakisääteisiä tietoja keräämme, jotta voimme suorittaa ammattikorkeakoululle kuuluvaa tehtäväämme. Näissä tapauksissa tarvitsemme tietojasi velvoitteiden täyttämiseen.

Mikäli tietojen kerääminen ei liity korkeakoulun lakisääteiseen toimintaan, kysymme suostumustasi tietojen luovutukseen ja tallentamiseen.

Eri yhteyksissä ja palveluissa tallennamme ja keräämme seuraavia tietoja:

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi, kun sinut valitaan Centriaan opiskelijaksi, syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä tai osallistuessasi Centrian kilpailuihin, arvontoihin tai tutkimuksiin.

Opetustilanteita voidaan videoida ja tallenteita voidaan myöhemmin jakaa opetustarkoituksissa eri kanavissa.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Centrian palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen ja lakisääteiseen tehtäväämme liittyen koulutuksen tarjoajana ja toiminta-alueemme kehittäjänä.

1. Palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Centrian palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Centrian palveluista personoituja. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Centrian palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Voimme yhdistää eri palvelujen ja sovellusten yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Voimme tehdä tilastoja palvelujen ja sovellusten kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää Centrian palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Centrian palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Centrian palveluiden käytöstä. Centria säilyttää johdetut tiedot erillään varsinaisesta henkilörekisteristä, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen.

Luovutammeko henkilötietoja?

Centria ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Centrian ulkopuolelle. Centria voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Centrian ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

1. Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Yhteisöt

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti näytetä muille Centrian palvelujen käyttäjille, mutta joissain Centrian tarjoamissa palveluissa voit halutessasi jakaa tietojasi muiden käyttäjien kanssa. Kehotamme harkitsemaan huolellisesti ennen kuin jaat henkilötietojasi tai muita tietoja muille käyttäjille.

3. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Centria saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Centrian alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Centrian palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Centrian määrittämiin tarkoituksiin. Centria velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

4. Kansainväliset tietojen siirrot

Centria pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen.

Centrian palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen, ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Centria huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

5. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

6. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia. Opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta nämä tapahtuvat Centrian sisäisiä palveluita hyödyntäen. Ohjeet näistä ovat näkyvillä Centrian sisäisissä käyttösäännöissä. Ulkoisten käyttäjien osalta tiedustelut tietosuojavastaava@centria.fi.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Centria voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Centria käyttää evästeitä ja muita vastaavia menetelmiä Centrian sivustojen ja palvelujen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen. Sivuillamme voi olla myös muita kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Centrian käyttäjätunnusten prosessi on kuvattu täällä.

Huomioithan, että jotkut Centrian sisäiset palvelut, esimerkiksi oppimisympäristöt, saattavat sisältää vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toiminnallisuuksia, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja. Tuottamasi sisällöt saattavat jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun käyttäjäsuhde päättyy. Centria pyrkii poistamaan kuitenkin sisällöt esimerkiksi opiskelujen päätyttyä.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme, hallinnoimalla tietyissä Centrian palveluissa käyttäjätiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi, sovelluksissamme tai palveluissamme olevia toimintoja.

Käyttäjän tunnistamiseksi tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan tunnukseen. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan tunnukseen liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit myös kieltää Centriaa käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja muutoksista tai palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista.

Voit pyytää Centriaa poistamaan tietosi käyttäjärekisteristä ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme. Huomioithan, että Centrialla on lakisääteisiä velvollisuuksia tietojen säilyttämiseen esimerkiksi koskien opiskelija- ja henkilökuntatietoja.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Centria kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Centria ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Centria-ammattikorkeakoulu Oy, osoitteessa Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuojavastaava@centria.fi

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen henkilötietoihisi liittyvien pyyntöjen täyttämistä.