Siirry sisältöön

Julkaisut

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tuottaa jatkuvasti tietoa ja työkaluja, jotka ovat julkaisusarjojemme myötä kaikkien saatavilla.

Centrian henkilöstön tuottamat julkaisut

Centrian henkilöstö kirjoittaa ja julkaisee opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksista kertovia asiantuntija-artikkeleita ja muita julkaisuja. Julkaisujen tiedot löytyvät Tiede ja tutkimus -julkaisutietoportaalista. Theseus-portaalista löytyvät Centrian julkaisusarjojen julkaisut verkkoversioina.

Tutkimus- ja kehitystiimien julkaisut

Kirjoitamme julkaisuja sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikan, sekä elektroniikan aihealueista.

Kirjoitamme julkaisuja kemian ja biotalouden aihealueista.

Löydät julkaisujamme yrittäjyyden ja hyvinvoinnin aihealueista tiedejatutkimus.fi-portaalista.

Uutiskirje CentriaNews

CentriaNews-uutiskirje ilmestyy keskimäärin kerran kuukaudessa. Kerromme kirjeessä ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksista, hankkeista ja julkaisuista.


Viimeisimpiä uutiskirjeartikkeleita

Centria edistää uudistavaa matkailua 

Centria-ammattikorkeakoulu on toteuttamassa REGGAE (Regenerative nature tourism) -hanketta, jossa esitellään regeneratiivisen luontomatkailun eli uudistavan matkailun käsite. Uudistava matkailu tarkoittaa matkailua, joka jättää matkakohteen parempaan kuntoon …

Metsän aarteet ovat muutakin kuin superfoodeja 

Suomen metsissä piilee potentiaalia enemmän kuin äkkiseltään ajattelisi. Kaikille tuttuja aarteita ovat kesäöiden kypsyttämät marjat ja syksyn kasvattamat sienet, mutta vielä katveeseen jää paljon muita …

Naisyrittäjille tukea kestävään yritystoimintaan 

Vihreään naisyrittäjyyteen keskittyvä GENGREEN-hanke on käynnistynyt tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea 50 naisyrittäjää Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa. Hanke toteutetaan …

Metaverse- ja virtuaaliteknologioista vahvistusta yritysten kilpailukyvylle 

Metapilot Factory -hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan ensimmäisiä XR-teknologiaa hyödyntäviä pilotointeja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Euroopan unionin osarahoittaman yhteishankkeen tavoitteena on lisätä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden ymmärrystä sekä osaamista …

Sidosryhmälehti CentriaNews

Tutustu sidosryhmälehtemme viimeisimpiin julkaisuihin.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyö on osa sekä ammattikorkeakoulututkintoa että ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan.