Siirry sisältöön
Centrian työntekijöitä istuu amfin portailla

Laatu ja toiminnan kehittäminen

Centria-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän tavoitteena on jäsentää ja systematisoida organisaation toimintaa sekä tuoda työkaluja arjen työhön ja laadun jatkuvaan kehittämiseen.

Centria-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä

Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän perustana toimii Strategia 2021-2024(30) ja siinä määritellyt tavoitetilat ja kärkihankkeet. Strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa muodostaen perustan ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmälle. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä muodostuu johtamisjärjestelmästä, ydin- ja tukiprosesseista ja niiden hallinnasta, toiminnan onnistumisen jatkuvasta arvioinnista  ja parantamisesta. 

Laatu syntyy arjen työskentelyssä. Centrian johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet toiminnan ja toimintajärjestelmänsä jatkuvaan parantamiseen. Jokainen Centrialainen osallistuu laadun kehittämiseen ja vastaa omassa roolissaan laadun toteuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Jatkuvan parantamisen PDCA-sykli on toiminnan kehittämisen keskeisenä periaatteena, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja pysähdytään arvioimaan ja edelleen kehittämään analysoidun tiedon perusteella. 

Centrian laadunhallinnan periaatteet ovat seuraavat:

Centria varmistaa laatua tekemällä sisäistä laadunhallinnan auditointia ja osallistumalla säännöllisesti ulkoiseen auditointiin. Ulkoisena arviointikumppanina toimii Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Karvin toteuttamassa auditoinnissa arvioidaan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää ja sitä, että se täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointi 2023

Centria-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti 26.5.2023. Myönnetty laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta.

Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

Lisätietoja

Leena Saari

Laatupäällikkö


Karvin Auditoitu-logo