ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sponsoroinnin periaatteet Centria-ammattikorkeakoulussa

 

1. Sponsoroinnin tavoitteet

Sponsorointi on osa Centria-ammattikorkeakoulun markkinointiviestintää ja suhdetoimintaa. Sponsoroinnilla tarkoitetaan jonkun yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai jonkun muun toiminnan myönteisen mielikuvan hankkimista ennalta määriteltyihin markkinointiviestinnän tarkoituksiin. Sponsoroinnilla halutaan luoda halutun kaltaisia mielleyhtymiä Centria-ammattikorkeakouluun.

Sponsoroinnin tavoitteena on Centrian brändipääoman ja kilpailuedun kasvattaminen; sillä tavoitellaan tunnettuutta, positiivista yrityskuvaa ja kohderyhmien suosioon pääsemistä. Sponsorointi on myös yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista.

Sponsorointikohde saa yhteistyöstä rahallisen korvauksen tai muuta aineellista etua. Sponsorointiyhteistyö hyödyttää tasapuolisesti niin sponsoroivaa yritystä kuin kohdetta. Sponsoroinnin osuus Centrian markkinointiviestinnästä on vähäinen.

2. Sponsoroinnin periaatteet

Pyrimme sponsoroinnissamme pitkäjänteisyyteen, johdonmukaisuutteen ja tavoitteellisuuteen. Centria-ammattikorkeakoulu voi sponsoroida kulttuuria, urheilua ja yhteiskunnallisia hankkeita, jotka edistävät ja tukevat ammattikorkeakoulun toimintaa: opetusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Sponsoroinnin ehtojen ja toteuttamisen tulee perustua osapuolten väliseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä keskenään sovittuihin velvoitteisiin.

3. Sponsoroinnin kohteet

Sponsorointikohteiden tulee tukea Centria-ammattikorkeakoulun strategiaa. Kohteiden tulee myös toteuttaa Centrian arvoja avoimuudesta, vastuullisuudesta ja uudistushakuisuudesta. Centria haluaa erityisesti olla mukana edistämässä toiminta-alueellansa tapahtuvaa osaamiseen, kehittämiseen ja nuorisoon kohdistuvaa toimintaa. Centria-ammattikorkeakoulu ei sponsoroi seuraavia kohteita tai hankkeita:

  • ainoa vastine on logonäkyvyys
  • yksilöurheilua ja yksittäisiä urheilujoukkueita sponsoroimme ainoastaan poikkeustapauksissa
  • uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutunut kohde, ml. taide- tai muut hankinnat, joissa muut yhteistyökumppanit eivät tue Centrian arvomaailmaa


4. Sponsorointikohteiden arviointi


Yhteistyöehdotukset otetaan vastaan ainoastaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Kaikki yhteistyöesitykset analysoidaan ja arvioidaan Centria-ammattikorkeakoulun johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja syyskuussa. Sponsorointihakemukset käsitellään vain poikkeustapauksissa muussa aikataulussa.

5. Sponsorisopimukset

Centria-ammattikorkeakoulu tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sponsoriyhteistyön sisällön tulee kokonaisuudessaan käydä ilmi sopimuksista. Sopimuksen allekirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun rehtori.

Hyväksytty Centria-ammattikorkeakoulun johtoryhmässä 21.11.2014

Seuraa meitä somessa: