Centria-ammattikorkeakoulu hakee yliopettajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Tehtävät:

Haettavan yliopettajan keskeisenä tehtävänä on ylempään AMK-tutkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtaminen- koulutuksen koordinointi ja siinä opettaminen. Opetusta voi olla myös muissa tekniikan ja liiketalouden koulutuksissa. Hakijalta edellytetään valmiutta opettaa sekä suomeksi että englanniksi. Opetustyö tapahtuu pääasiassa Kokkolan kampuksella, mutta tehtäviä voi olla myös muilla kampuksilla. Tekniikan YAMK-koulutus järjestetään yhdessä Kajaanin AMK:n kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Edellytämme myös kiinnostusta, osaamista ja mahdollista kokemusta ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ja harjoittelun ohjauksesta. Opetustehtäviä voi olla sekä päivä- että monimuotokoulutuksessa, ja edellytämme valmiutta opettaa tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yliopettaja seuraa oman alansa kehitystä sekä osallistuu koulutusalaansa koskevaan kehittämistyöhön, työryhmiin, verkostoihin sekä TKI –toimintoihin.

Ehdottomat vaatimukset:

Edellytämme hakijalta soveltuvaa tieteellistä jatkotutkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä (tai valmiutta suorittaa se). Hakijalta vaaditaan myös laaja-alaista tekniikan tuntemusta ja opetuskokemusta.

Arvostamme:

Arvostamme hakijan vahvoja vuorovaikutus-, viestintä- ja tiimityötaitoja, kokemusta kansainvälisten opiskelijaryhmien opetuksesta, oma-aloitteisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä sekä verkkopedagogiikan tuntemusta. Yliopettajalta toivotaan myös kiinnostusta kansainvälisyyteen ja mahdollisiin lyhytaikaisiin tehtäviin ulkomailla.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakeminen ja lisätiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse rekry@centria.fi, Otsikkokenttään: ”yliopettaja”. Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja  tehtävästä antaa johtaja (opetus) Jennie Elfving (puh. 040-0903 929, jennie.elfving@centria.fi).


   
Seuraa meitä somessa: