Click for English or see below

Haemme yliopettajaa (tieto- ja viestintätekniikka)

Centria-ammattikorkeakoulu hakee tieto- ja viestintätekniikan yliopettajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.

Yliopettaja kehittää Centriassa tieto- ja viestintätekniikan opetusta, menetelmiä sekä yhteistyötä. Yliopettaja verkostoituu aktiivisesti oman alan toimijoiden yritysten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opetus tapahtuu monimuotoisin menetelmin, eri lähtökohdista tuleville opiskelijoille, pääosin englanniksi. Mahdollisuuksien mukaan tehtäviin voi sisältyä työtä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Edellytämme valittavalta henkilöltä

- vahvaa käytännön kokemusta ohjelmistokehittämisestä

- akateemista tutkimusta joltakin ohjelmisto- ja tietotekniikan suuntaumalta

- sujuvaa englanninkielen taitoa sekä valmiutta opettaa englanniksi

- innokkuutta kehittää omaa ja organisaation osaamista

- jatkotutkintoa ja pedagogista pätevyyttä tai halukkuutta suorittaa ped.opinnot

Arvostamme

- vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

- opiskelijalähtöisyyttä

- suomen kielen taitoa

- tulevaisuuteen suuntautuvaa työotetta

- halua kehittää omaa opettajuutta

- kokemusta korkeakoulukentästä

Tarjoamme kehittävän ja joustavan asiantuntijaorganisaation, missä on mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistaan välittävän työyhteisön jäsenenä. Palkkaus tapahtuu Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Työstä laaditaan työaikasuunnitelma lukuvuodelle. Vuosityöaika.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 2.12.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse rekry@centria.fi, Sähköpostiviestin otsikoksi: ”Yliopettaja”. Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Jari Isohanni (p. 040 6690 690, jari.isohanni@centria.fi) sekä opetusjohtaja Jennie Elfving (p. 040 0903 929, jennie.elfving@centria.fi)

 

We are looking for a principal lecturer (information technology)

Centria University of Applied Sciences is looking for a principal lecturer for our information technology degree programme. The position is permanent and full time starting from 1st of August 2020.

The principal lecturer develops the teaching and the methods of the information technology degree programme. The principal lecturer cooperates actively with various actors and companies both locally and internationally in the field of IT. The teaching will be organized mainly in English with multiform methods. The job may also include tasks in different research and development projects.

The requirements of the position are:

- strong practical experience of the software development

- academic research experience in the field of software engineering and/or information technology

- strong written & spoken English language skills are mandatory

- the eagerness to develop own and the organization's expertise

- postgraduate degree and pedagogical competence or willingness to complete the pedagogical studies

We value:

- strong cooperation and social skills

- student-driven teaching methods

- knowledge of the Finnish language

- future-oriented work methods

- desire to develop own teaching skills

- experience in the field of higher education

We offer a developing and flexible organization of experts where it is possible to expand your own expertise as part of our caring work community. The salary is based on the collective labor agreement of the Finnish Education Employers (Sivistystyöantajat ry:n yksityinen opetusala). A plan of working hours for the academic year will be composed. Annual working hours.

Applications with CV and a short, about 5 minutes long video (either a presentation of yourself or a demonstration of teaching) should be addressed by e-mail to rekry@centria.fi with a title: Yliopettaja by 2nd of December 2019 at 4 pm (Finnish time UTC+2). You can either send your video as an attachment or provide a link to your video.

For more information on the position, please contact the head of the degree programme Jari Isohanni (tel. +358 40 6690 690, jari.isohanni@centria.fi) or director of education Jennie Elfving (tel.+358 40 0903 929, jennie.elfving@centria.fi)


   
Seuraa meitä somessa: