Centria-ammattikorkeakoulu hakee TKI-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.4.2019 - 31.3.2022.

My Way 2 on ESR-ohjelman rahoittama hanke, tavoitteena on korkeakoulututkinnon tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tuetaan joustavia ja yksilöllisiä polkuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Hankkeessa annetaan ohjausta ja järjestetään valmennuksia työnhakijoiden oman työllistymisen polun rakentamisen tueksi, luodaan kohtaamisia työnantajien kanssa ja tuetaan yrityksiä rekrytointiprosessissa sekä luodaan monialaista verkostoa vahvistaen eri toimijoiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläinen osa käsittäen Ylivieskan seutukunnan sekä Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat.

Tehtävät:

TKI-asiantuntija toimii projektipäällikkönä hankkeessa sekä osallistuu Centrian tutkimus- ja kehitystoiminnan markkinointi- ja/tai koulutustehtäviin. Tehtävä on kokopäiväinen, viikkotyöaika 36,75 h. Pääasiallinen toimipiste sijaitsee Ylivieskassa.

Ehdottomat vaatimukset:

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, erinomaisia viestintä- ja neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja kykyä toimia sekä itsenäisesti että osana hanketyöryhmää. Edellytämme lisäksi markkinointiosaamista, erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaamista, sosiaalisen median osaamista sekä matkustusvalmiutta hankkeen toiminta-alueella.

Arvostamme:

Arvostamme aiempaa työkokemusta hanketyöskentelystä tai hallinnollisista tehtävistä, verkosto-osaamista sekä tuntemusta alueen toimijoista. Eduksi katsotaan valmius toimia kouluttajana yrityskoulutuksissa tai valmentajana työllistymistä tukevissa valmennuksissa.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakeminen ja lisätiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekry@centria.fi. Otsikkokenttään teksti: MY WAY 2 / projektipäällikkö.

Lisätietoja tehtävästä antaa TKI-päällikkö Johanna Jansson (puh. 040 480 7570, johanna.jansson@centria.fi) tai projektisuunnittelija Virve Antinoja (044 449 2725, virve.antinoja@centria.fi)


   
Seuraa meitä somessa: