Centria-ammattikorkeakoulu hakee sosiaalialan koulutukseen yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtoria vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Tehtävät:

Lehtorin tehtävään kuuluu yhteiskuntatieteellisten aineiden opetusta sekä opinnäytetöiden ja harjoittelun ohjausta. Lehtori seuraa oman alansa kehitystä sekä osallistuu koulutusalaansa koskeviin kokouksiin, työryhmiin, verkostoihin sekä TKI –toimintoihin. Opetustehtäviin voi kuulua sekä kontaktiopetusta että verkko-opetusta sopivilla pedagogisilla ratkaisuilla ja työvälineillä. Opetustehtäviä on sekä päivä että monimuotototeutuksessa.  Lehtori toimii myös opiskelijaryhmän tutorina. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opetus tapahtuu kaikilla Centrian kampuksilla.

Edellytämme:

Lehtorin kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) ja sen muutosten mukaan. Edellytämme siis soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi opettajan pedagogista pätevyyttä tai valmiutta suorittaa se. Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään sosiaalialan työkokemusta ja toimintaympäristön tuntemusta sekä sosiaalityöhön erityisesti aikuissosiaalityöhön, perhetyöhön ja lastensuojeluun sekä vanhussosiaalityöhön liittyvää osaamista sekä vanhus- ja vammaistyön ja perhetyön työelämän tuntemusta.

Arvostamme:

Arvostamme teoriaosaamisen lisäksi hakijoiden monipuolista työkokemusta sosiaalityön käytännön työtehtävistä. Eduksi luetaan myös seuraavat taidot:

- vahvat vuorovaikutus- ja tiimityötaidot

- sujuvat viestintä- ja neuvottelutaidot

- oma-aloitteisuus ja vastuullisuus, itseluottamus, tulevaisuudenusko, sinnikkyys ja optimismi

- opiskelijalähtöisyys ja hyvät tutorointitaidot

- tulevaisuuteen orientoituva, kehittävä työote ja työn suunnittelun sekä organisoinnin taidot

- halu kehittää omaa opettajuutta

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Hakeminen ja lisätiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse rekry@centria.fi, Otsikkokenttään teksti: ”Lehtori sosiaaliala”. Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutusalapäällikkö Pirjo Forss-Pennanen (puh. 044-7250 591, pirjo.forss-pennanen@centria.fi)


   
Seuraa meitä somessa: