Centria-ammattikorkeakoulu hakee matemaattisten aineiden (matematiikka ja fysiikka) lehtoria vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Tehtävät:

Lehtorin tehtäviin kuuluu matemaattisten aineiden opetus pääosin tekniikan koulutusaloilla sekä suomeksi että englanniksi, osallistuminen TKI-toimintaan (ensimmäisenä lukuvuonna tehtävät painottuvat enemmän TKI-toimintaan) sekä tarvittaessa opinnäytetöiden ohjaus ja muut opetuksen tehtävät. Lehtori toimii erilaisissa kehittämistiimeissä ja ottaa osaa oman alansa verkostoihin. Opetustyötä voi olla kaikilla kampuksilla Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. 

Ehdottomat vaatimukset:

Lehtorin kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) ja sen muutosten mukaan. Edellytämme hakijalta siis soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogista pätevyyttä (tai mahdollisuutta suorittaa se), osaamista erityisesti tekniikan alan matematiikasta, laaja-alaista opetus- ja ohjauskokemusta, valmiutta opettaa suomeksi ja englanniksi sekä opiskelijalähtöistä opetusotetta.                                                                                                                           

Arvostamme:

Arvostamme mahdollista jatkotutkintoa, osaamista sähkö- ja energiatekniikasta, oma-aloitteisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä sekä verkko- ja simulaatiopedagogiikan tuntemusta.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Hakeminen ja lisätiedot:
Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@centria.fi  Otsikkokenttään teksti: Lehtori (matematiikka). Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja  tehtävästä antaa johtaja (opetus) Jennie Elfving (puh. 040-0903 929, jennie.elfving@centria.fi).


   
Seuraa meitä somessa: