Centria-ammattikorkeakoulu hakee lehtoria kemian ja prosessitekniikan opetustyöhön vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Tehtävät:

Lehtorin tehtäviin kuuluu kemiantekniikan/prosessitekniikan ammattiaineiden opetus sekä suomeksi että englanniksi, ja opinnäytetöiden, laboratoriotöiden sekä opiskelijoiden ohjaus. Lehtori voi myös osallistua TKI-projekteihin ja toimia vaihto-opettajana. Lehtori toimii erilaisissa kehittämistiimeissä ja ottaa osaa oman alansa verkostoihin. Opetustyö tapahtuu pääasiassa Kokkolan kampuksella, mutta tehtäviä voi olla myös muilla kampuksilla.

Ehdottomat vaatimukset:

Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa prosessi/kemiantekniikan alalta, opettajan pedagogista pätevyyttä (tai mahdollisuutta suorittaa se), laaja-alaista käyttö- ja suunnittelukokemusta prosessiteollisuudesta, valmiutta opettaa suomeksi ja englanniksi sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja.

Arvostamme:

Arvostamme mahdollista jatkotutkintoa, oma-aloitteisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä sekä verkko- ja simulaatiopedagogiikan tuntemusta.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Hakeminen ja lisätiedot:
Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@centria.fi  Otsikkokenttään teksti: Lehtori (kemia). Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutusalapäällikkö Staffan Borg (puh. 044 7250 312, staffan.borg@centria.fi)


   
Seuraa meitä somessa: