Haemme lehtoria (digitaalinen liiketoiminta)

Centria-ammattikorkeakoulu hakee suomen- ja englanninkieliseen liiketalouden koulutukseen lehtoria vakituiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2019 (tai muuna erikseen sovittavana ajankohtana). Tehtävä on päätoiminen, mutta vuosityöaika määräytyy koulutuksen tarpeet ja hakijan toiveet huomioiden välille 760-1624 tuntia. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan työaikatoiveensa hakemuksessa.

Tehtävät:

Haettavan lehtorin keskeisenä tehtävänä on soveltavan liiketoimintaosaamisen opetus suomeksi ja englanniksi, painopistealueena digitaalinen liiketoiminta ja erityisesti digimarkkinointi. Opetustehtävät voivat sisältää myös muita liiketalouden osa-alueita. Hakijalta edellytetään valmiutta opettaa sekä suomeksi että englanniksi. Edellytämme myös kiinnostusta, osaamista ja mahdollista kokemusta ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ja harjoittelun ohjauksesta.

Lehtorin päätoimipaikka on Kokkolassa, mutta tehtäviä voi olla myös Centria-ammattikorkeakoulun muilla kampuksilla Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Opetustehtäviin voi kuulua sekä lähiopetusta että verkko-opetusta. Opetustehtäviä voi olla sekä päivä- että monimuotokoulutuksessa, ja edellytämme valmiutta opettaa tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lehtorilta toivotaan myös kiinnostusta kansainvälisyyteen ja mahdollisiin lyhytaikaisiin tehtäviin ulkomailla.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin edellytetään osallistuvan aktiivisesti liiketalouden koulutuksen ja siihen liittyvän toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Lehtori seuraa oman alansa kehitystä sekä osallistuu koulutusalan kokouksiin ja työryhmiin, opintosuoritusten arviointiin ja opiskelijavalintoihin. Edellytämme myös valmiutta ja kiinnostusta työelämäyhteyksien jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon sekä tki-toimintaan. Lehtorin toimenkuvaan voidaan sisällyttää myös tutkimus- ja kehittämistehtäviä esimerkiksi erilaisissa hankkeissa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Ehdottomat vaatimukset:

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogista pätevyyttä (tai valmiutta suorittaa se). Lisäksi edellytämme hakijalta tehtävien vaatimaa liiketoimintaosaamista ja erityisesti digitaalisen liiketoiminnan osaamista, käytännöllistä perehtyneisyyttä ja työkokemusta tehtäväalalta. Hakijalta vaaditaan hyvä opetuskielten taito.

Arvostamme:

Arvostamme hakijalta toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tuntemusta ja osaamista, hyvää ruotsin kielen taitoa, tohtorin tutkintoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakeminen ja lisätiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse rekry@centria.fi, Otsikkokenttään: ”lehtori liiketalous”. Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja  tehtävästä antavat koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen (puh. 044-7250 435, marko.ovaskainen@centria.fi) tai johtaja (opetus) Jennie Elfving (puh. 040-0903 929, jennie.elfving@centria.fi).

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: