Centria-ammattikorkeakoulu hakee lehtoria aikuisen hoitotyöhön ja kliiniseen hoitotyöhön vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

 

Tehtävät:

Lehtorin tehtäviin kuuluvat aikuisen hoitotyön (sisätautien hoitotyön ja/tai kirurgisen hoitotyön sekä akuuttihoitotyön) opetus sekä opinnäytetöiden ja harjoittelujen ohjaus. Lehtori seuraa oman alansa kehitystä sekä osallistuu koulutusalaansa koskevaan kehittämistyöhön, työryhmiin, verkostoihin sekä TKI –toimintoihin. Lehtori toimii myös opiskelijaryhmän tutorina. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opetustyö tapahtuu pääasiassa Kokkolan kampuksella, mutta tehtäviä voi olla myös muilla kampuksilla.

Ehdottomat vaatimukset:

Edellytämme hakijalta soveltuvaa sairaanhoitajan tutkintoa, soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä (tai valmiutta suorittaa se).  Hakijalta vaaditaan myös laaja-alaista tuntemusta ja opetuskokemusta aikuisten hoitotyöstä sekä kansansairauksien hoitotyöstä. Edellytämme näyttöön perustuvan hoitotyön ja toiminnan tuntemusta sekä osaamista lääkehoidon ja lääkelaskennan opetuksesta.

Arvostamme:

Arvostamme hakijan vahvoja vuorovaikutus-, viestintä- ja tiimityötaitoja, kokemusta kansainvälisten opiskelijaryhmien opetuksesta, oma-aloitteisuutta ja opiskelijalähtöisyyttä sekä verkko- ja simulaatiopedagogiikan tuntemusta.

Palkkaus:

Palkkaus Sivistystyöantajat ry:n yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Hakeminen ja lisätiedot:
Hakemukset ansioluetteloineen sekä lyhyt noin 5 minuutin video (joko esittely itsestä tai opetusnäyte) pyydetään toimittamaan 31.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteella rekry@centria.fi  Otsikkokenttään teksti: Lehtori (aikuisen hoitotyö). Videon voi laittaa joko liitteeksi tai liittää hakemukseen linkin.

Lisätietoja tehtävästä antavat lehtori Timo Kinnunen (puh. 044 7250 576, timo.kinnunen@centria.fi) ja koulutusalapäällikkö Pirjo Forss-Pennanen (puh. 044 7250 591, pirjo.forss-pennanen@centria.fi).


   
Seuraa meitä somessa: