30.8.2019

Syksyn yhteishaussa tekniikan ja liiketalouden koulutuksia monimuotototeutuksina - opintoihin valintakurssin ja digivalintakokeen kautta

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy 4.9. jatkuen 18.9. klo 15.00 saakka. Centria-ammattikorkeakoululla on haussa viisi monimuotototeutuksena suoritettavaa AMK- ja YAMK-tutkintoa.

Liiketaloudesta kiinnostuneille tarjolla on kaksi erillistä tradenomin (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Pietarsaaressa liiketalouden koulutus painottuu kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan teemoihin. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsiksi ja englanniksi. Ylivieskan liiketalouden koulutus tarjoaa puolestaan mahdollisuuden painottua markkinointiin, taloushallintoon ja johtamiseen.

Insinööriksi (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka ja kemiantekniikka, voi hakea opiskelemaan Kokkolassa. Ylivieskassa toteutettavassa insinöörin (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa saa yleiset valmiudet sähköinsinöörinä toimimiseen.

Ylempään ammattikorkeakouluun johtava insinöörin (ylempi AMK) koulutus, digitalisaation johtaminen, on haussa Kokkolassa.

Lue lisää koulutuksista:


Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, Kokkola

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Ylivieska

Tradenomi (AMK), liiketalous, Pietarsaari

Tradenomi (AMK), liiketalous, Ylivieska

Insinööri (ylempi AMK), digitalisaation johtaminen, Kokkola

 

Liiketalouden ja kemiantekniikan opintoihin valintakurssin kautta

Syksyn yhteishaun opiskelijavalinnassa käytetään ensimmäistä kertaa valintakurssia. Liiketalouden ja kemiantekniikan koulutusten hakijat suorittavat opintojakson, jonka perusteella opiskelijat valitaan koulutukseen. Liiketalouden koulutuksen valintakurssina käytetään viiden opintopisteen laajuista opintojaksoa Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö. Kemiantekniikan hakijat valitaan Ekopro-opintojakson perusteella. Hakijat saavat hakuajan jälkeen ohjeet verkko-opintoina toteutettavan opintojakson suorittamisesta aikatauluineen.

Valintatavasta on hyötyä sekä opintoihin hakevalle että korkeakoululle. Hakijat saavat valintakurssin kautta kokemusta opintojen sisällöstä, opinnot ja opiskelijavalintatapa ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, ja koulutukseen voidaan hyväksyä opinnoista parhaiten suoriutuvat hakijat. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut opintojakson suorittaneet saavat suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja voivat hyödyntää sitä mahdollisesti hyväksilukuna tulevissa muissa opinnoissaan.

 

Valtakunnallinen digivalintakoe ensimmäistä kertaa käytössä

Sähkötekniikan koulutuksen opiskelijat valitaan ensimmäistä kertaa käytössä olevan ammattikorkeakoulujen yhteisen, sähköisesti toteutettavan valintakokeen kautta. Hakija tekee AMK-valintakokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana.

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kokeen kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja.

Opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Lisätietoja: Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

 

Seuraa meitä somessa: