12.12.2018

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiöltä merkittävä lahjoitus Centria-ammattikorkeakoululle ja Oulun ammattikorkeakoululle

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö on lahjoittanut 50 000 euroa Centria-ammattikorkeakoululle ja Oulun ammattikorkeakoululle.

Riitta ja Jorma J. Takanen perustivat vuonna 2004 nimeään kantavan säätiön, jonka tarkoituksena on erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen keskisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen toteaa molempien ammattikorkeakoulujen tekevän arvokasta työtä opiskelijanuorison parissa mm. sen varmistamiseksi, että myös tulevaisuudessa säätiön toimialueen teknologia-alan yritykset ovat kansainväliselläkin tasolla kilpailukykyisiä. Säätiö tukee ammattikorkeakoulujen toimintaa myös myöntämällä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille apurahoja vaihto-opiskeluohjelmien tukemiseen.

Centria-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki on iloinen säätiön osoittamasta merkittävästä tuesta alueen ammattikorkeakouluopetukselle.

- Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön lahjoituksella tuetaan Centrian koulutusta sekä siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, ja varmistetaan teknologian huippuosaamisen saatavuus yrityksille pitkällä aikavälillätoteaa Ristimäki.

Rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso Oulun ammattikorkeakoulusta kiittää Riitta ja Jorma J.Takasen säätiötä lahjoituksesta.

- Oulun ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet teknologia-alan koulutuksessa. Tämä lahjoitus mahdollistaa Oamkille investointeja suoraan teknologia-alan koulutuksen kehittämiseen. Olemme erittäin kiitollisia Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön osoittamasta arvostuksesta Oamkin koulutusta kohtaan, Jouko Paaso sanoo.

Centria kouluttaa muun muassa tekniikan ja liiketalouden osaajia alueelle, ja säätiö on toivonut lahjoitussumman kohdentamista erityisesti tekniikan koulutukseen.

Centria-ammattikorkeakoulu on aiemmin tänä vuonna saanut lahjoituksia useilta eri tahoilta.

Oulun ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan keväällä ja varoja on kerätty yli 500 000 €. Kampanjan tarkoituksena on kehittää ja parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Oulun ammattikorkeakoulu kouluttaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle vuosittain yli 1 400 uutta asiantuntijaa. Tämä on yli puolet alueella toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen Pohjois-Pohjanmaalle tuottamasta työvoimasta. Valmistuneista opiskelijoista 80% jää alueelle töihin. Oamkin koulutusalat ovat tekniikka, sosiaali- ja terveys, liiketalous, kulttuuri ja luonnonvara-ala. Lisäksi Oamkissa toimii ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Centria-ammattikorkeakoulussa on noin 3 000 opiskelijaa ja 280 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli 23 miljoonaa euroa. Vuosittain Centriasta valmistuu yli 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan-, ja terveydenhoitajaa, musiikki- ja yhteisöpedagogia, sekä 50 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta.

Ammattikorkeakouluille tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Lisätietoa lahjoituksesta:

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö
Jorma Takanen, hallituksen puheenjohtaja, asiamies@rjtsaatio.fi,   

Centria-ammattikorkeakoulu
Kari Ristimäki, rehtori/toimitusjohtaja, kari.ristimaki@centria.fi, 044 725 0310

Oulun ammattikorkeakoulu
Jouko Paaso, rehtori/toimitusjohtaja, jouko.paaso@oamk.fi, 044 556 8200 

 

 

Seuraa meitä somessa: