ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

12.8.2021

Opetuksen järjestäminen syyslukukaudella 2021

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa 23.8. ja jatkavat opiskelijat 30.8. Päiväryhmien uusien opiskelijoiden orientaatioviikko järjestetään Talonpojankadun kampuksella pienissä ryhmissä. Osa orientaatioviikon ohjelmasta on jo lähtökohtaisesti suunniteltu järjestettäväksi etänä. Ohjelmasta ja aikatauluista tiedotetaan opiskelijoita.


Tavoitteena on, että opiskelijat voivat palata kampuksille siten, että kampuksella samaan aikaan oleskelevien määrä pysyy kohtuullisena. Koulutus- ja opintojaksokohtaisesti päätetään, minkä verran järjestetään lähiopetusta, ja minkä verran kontaktiopetusta voidaan järjestää etäopetuksena. Pyrkimyksenä on, että päiväryhmissä opiskeleville tarjotaan säännöllistä lähiopetusta. Hybridiratkaisuja, joissa osa opiskelijoista on läsnä kampuksella ja osa seuraa etänä, voidaan hyödyntää silloin kun opettaja kokee sen toimivaksi, mutta opiskelijoille ei automaattisesti tarjota etäosallistumismahdollisuutta kaikkeen opetukseen.


Koulutusohjelmat tekevät viikon 33 aikana itse tarkemmat suunnitelmat syksyn opetukselle. Opintojakson opettaja tiedottaa opiskelijoita Itslearningissa opetuksen järjestämistavasta.


Kampuksella järjestetään syyslukukauden alussa opiskelijoille suunnattuja pop up -rokotuksia, joihin toivotaan kaikkien rokottamattomien opiskelijoiden osallistuvan.

Lisätietoja:

johtaja (opetus) Jennie Elfving, p. 0400 903929  

 

Seuraa meitä somessa: