12.2.2019

Muuntokoulutus puu- ja puurakennustuotealan osaamistarpeeseen

Centria-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä kaksivuotisen puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutuksen, joka rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Koulutushanke on suunniteltu puualan koulutustarvekartoitukseen perustuen, ja keskeisenä tavoitteena on vastata puu- ja puurakennustuotealan yritysten osaamistarpeisiin sekä syventää yritysten ja ammattikorkeakoulujen välistä vuorovaikutteista kumppanuutta, jolla tuetaan yritysten kestävää kasvua ja uudistumista.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa. Opintoihin liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella on myös integraatio ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Opinnoissa perehdytään muiden muassa kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK)- tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen hakuaika on 1.−30.4., ja koulutus on tarkoitus käynnistää elokuun lopulla 2019. Koulutuksen laajuus on 60−120 opintopistettä, ja koulutus kestää 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Muuntokoulutukseen otetaan kuhunkin mukana olevaan ammattikorkeakouluun 20 opiskelijaa eli yhteensä 60 opiskelijaa, jotka voivat suorittaa insinööri (AMK) -tutkinnon tuotantotaloudesta (Centria), rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta (Lapin AMK) tai puutekniikasta (Lahden AMK). Koulutus sisältää kaikille yhteisen 30 opintopisteen kokonaisuuden ammatillisia opintoja. Loput opintojaksot opiskelijat valitsevat ammattikorkeakoulujen yhdessä tarjoamasta koulutustarjottimesta.

Lisätietoja:

Lehtori Hannu Leppälä, hannu.leppala@centria.fi, p. 044 449 2705


   
Seuraa meitä somessa: