28.11.2018

Lisähaku tammikuussa alkaviin koulutuksiin 3.-10.12.

Lisähaku Centria-ammattikorkeakoulun tammikuussa alkaviin koulutuksiin käynnistyy maanantaina 3.12. jatkuen 10.12. klo 15 saakka.  Haussa ovat monimuotokoulutuksena toteutettavat tradenomin sekä insinöörin (AMK) koulutukset.

Tradenomin (AMK) koulutus toteutetaan Pietarsaaressa. Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Tradenomin (AMK) tutkinnon suorittaneella on kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti sekä muutosvalmiutta, palveluosaamista, verkostoitumistaitoja ja kansainvälisyyttä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsiksi ja/tai englanniksi.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin (AMK) koulutus järjestetään Ylivieskassa. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueita. Koulutus painottuu erityisesti sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin. Opintoihin sisältyy sähköalan ammattiaineiden lisäksi johtamista, projektityötaitoja, taloutta, kieliopintoja ja yritystoimintaa, jotka mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi.

Molempien koulutusten opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta, joko online-opetuksena tai itsenäisenä opiskeluna. Opintoihin sisältyy myös jonkin verran lähiopetusta.

Tradenomin (AMK) ja insinöörin (AMK) tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan lisähaussa 3.-10.12.2018. Hakuaika päättyy klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.opintopolku.fi. Tradenomikoulutuksen valintakoe järjestetään 14.12.2018 ja insinöörikoulutuksen 17.12.

Lisää tietoa koulutuksista:

Liiketalous, tradenomi (AMK), Pietarsaari

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK), Ylivieska

 

Lisätietoja: Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: