21.2.2019

Kunnossapidon muuntokoulutus teollisuuden kunnossapitoalan osaamistarpeeseen

Centria-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto toteuttavat yhdessä kunnossapitoalan muuntokoulutuksen, joka rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Koulutushanke on suunniteltu kunnossapitoalan koulutustarvekartoitukseen perustuen ja kohdennetaan erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen. Sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä kunnossapitoalan eri työtehtävissä: esimerkiksi kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä tai pk-sektorin palveluliiketoiminnassa.  Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK)-, tekniikan kandidaatin tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta.

Koulutukseen hakuaika on 1.−30.4.2019 ja koulutus aloitetaan syksyllä 2019. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja koulutus kestää 1-1,5 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Opiskelijat suorittavat koulutuksessa tuotantotalouden insinööri (AMK) –tutkinnon.

Lisätietoja:

Koulutusalapäällikkö Mika Kumara, mika.kumara@centria.fi, p. 040 8085126


   
Seuraa meitä somessa: