ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

21.11.2020

Kristian Tervo on Centrian vuoden opiskelija

Paikalliset koulutusorganisaatiot ovat valinneet opiskelijoidensa keskuudesta menestyksekkäät opiskelijat, jotka palkitaan Kokkolan joulunavauksessa 21.11. kaupungin kävelykeskustassa klo 12:15 alkavassa tilaisuudessa.

Centria-ammattikorkeakoulun valinta vuoden opiskelijaksi on tradenomiopiskelija Kristian Tervo, joka asuu Helsingissä ja suorittaa opintonsa verkon kautta. Polkuopiskelijana aloittanut Tervo suoritti määrätietoisesti tarvittavat 45 opintopistettä päästäkseen liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi. Aktiivinen, osallistuva ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut Tervo jakaa mielellään osaamistaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsee kasvatustieteen maisteriopiskelija Jutta Koivuniemen, joka on opiskellut koko työuransa ajan työn ohessa ja kehittänyt ammattiosaamistaan työelämälähtöisesti. Ensimmäisen vuoden opiskelija Koivuniemi sai paikan Jyväskylän yliopistosta avoimen väylän kautta.

Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston palkittava on Vaasan yliopiston opiskelija Kirsi Pohjonen, joka talousoikeuden tutkinto-opintojensa ohella opiskelee Vaasan avoimen yliopiston johtamisen opintoja vahvistaakseen tulevaa tutkintoaan ja valmistumisen jälkeistä osaamistaan.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuoden opiskelija Zeinab Ebrahimi on saapunut Suomeen vuonna 2016 Iranista. Ammattilukiopolulla laborantiksi opiskeleva Ebrahimi on määrätietoisesti kehittänyt suomen kielen taitoaan, joka on tällä hetkellä hyvällä tasolla.

Kaustisen Evankelinen Opiston vuoden opiskelija Teresa Grönfors suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, jossa hän on suuntautunut koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalle. Grönfors on esimerkillään osoittanut, kuinka vastuullinen opiskeluote saa näkyviä tuloksia aikaan käytännön harjoitteiden parissa.

Kokkolan seudun opisto palkitsee vireän ja aktiivisen ryhmän, Kälviän viihdekuorolaiset, joka konsertoi Kokkolan alueen lisäksi myös muualla Suomessa.

Koulutusorganisaatiot palkitsevat yhteisesti myös vuoden aikuiskouluttajan. Tänä vuonna kunnian saavat avoimen korkeakouluopetuksen opintoneuvojat Tiia Ahonen Vaasan yliopistosta, Sanna Anttonen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, Anita Salmela Keski-Pohjanmaan kesäyliopistosta sekä Milla Vähäkainu Centria-ammattikorkeakoulusta.

Vuoden koulutusmyönteinen yritys on Konepaja Ab A. Häggblom Oy, joka on usean vuoden ajan toiminut yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Yritys ottaa opiskelijoita työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, ja on ohjannut ja arvioinut opiskelijoita vastuullisesti. Konepaja Ab A. Häggblom Oy on mukana Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OKM:n strategiarahalla tehtävään kokeiluun, jossa opettaja on työpaikalla ja opiskelijat opiskelevat yrityksen tiloissa osana yrityksen tuotantoprosessia. Kokeilu on saanut kiitosta niin opiskelijoilta, opettajilta kuin työelämältäkin. Opiskelijat saavat enemmän ohjausaikaa, opettajan ammattitaito ajantasaistuu ja työyksiköt saavat ulkopuolisen silmin toimintaa seuraavilta opettajilta uusia näkökulmia ja ideoita esimerkiksi Lean-ajattelun tuomien mahdollisuuksien kautta.

 

Seuraa meitä somessa: