14.11.2018

Kiertotaloutta edistänyt KISS-hanke päätökseen

Keski-Pohjanmaan alueella teollisia symbiooseja ja kiertotalouden toimintamalleja edistänyt Kokkola Industrial Symbiosis System -hanke (KISS) päättyi 31.8.2018.

KISS-hanke toimi yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa. Lähes kolmivuotisen hankkeen toteutuksesta vastasi Centria-ammattikorkeakoulu, päärahoituksesta Keski-Suomen ELY-keskus ja se rahoitettiin Euroopan unionin kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta.

Hankkeen päämääränä oli edistää kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta kohderyhmänä toimineissa alueen yrityksissä lisäämällä prosesseissa syntyvien sivuvirtojen hyötykäyttöä sekä selventämällä sivuvirtojen tuotteistamiseen liittyvää monimutkaista lainsäädäntöä.

- Kokkolan teollisuusalueella yritykset ovat aina olleet vahvassa symbioosissa keskenään. Kiertotalous on siellä hyvin hallussa, mutta aina löytyy parannettavaa. KISS-hankkeessa yrityksiä autettiin löytämään potentiaalisia hyötykäyttökohteita tällä hetkellä hyödyntämättömille resursseille, kuten jätteille ja sivuvirroille. Tämä tulee tulevaisuudessa säästämään neitseellisiä raaka-aineita, kertoo projektipäällikkö Anne-Riikka Rautio.

Hankkeessa sivuvirtojen hyötykäyttöä edistettiin laajoin selvityksin, kyselyin sekä laboratoriokokein. Myös resurssitehokkuuteen kiinnitettiin huomiota auttamalla laatujärjestelmän kehityksessä, jolloin esimerkiksi prosessissa syntyvää materiaalihävikkiä voidaan vähentää. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen lisäksi hankkeessa selvitettiin Kokkolan alueella syntyvän hevosenlannan energiakäyttöpotentiaalia. Selvityksestä koottu raportti löytyy Theseuksen kautta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-7173-37-4.

Centria-ammattikorkeakoulu aikoo jatkaa kiertotalousteeman parissa. Ammattikorkeakoulun Kemia ja biotalous -tiimissä on nimitettyinä kolme FISS-koordinaattoria. Koordinaattorit vastaavat kiertotalousteemaisiin kysymyksiin ja auttavat yrityksiä tarvittaessa resurssitehokkuuden edistämisessä kehityshankkeiden puitteissa.

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Anne-Riikka Rautio puh. 0407064720, anne-riikka.rautio@centria.fi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: