4.2.2020

Kansainvälinen kiinnostus Centrian koulutuksiin kasvoi edelleen

Kansainvälisten hakijoiden kiinnostus Centria-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin jatkui vahvana. Hakemuksia saatiin kahdeksaan koulutukseen 1286 hakijalta 57 maasta, ja hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta 6 %. Viime perjantaina päättynyt haku oli suunnattu ulkomaisen toisen asteen tutkinnon suorittaneille hakijoille.

Eniten hakijoita oli tietotekniikkaan – Information Technology -koulutuksen yhtä aloituspaikkaa tavoittelee 13 hakijaa. Sairaanhoitajakoulutuksessa yhtä aloituspaikkaa tavoittelee lähes 12 hakijaa, ja muutaman vuoden jälkeen tarjontaan palannut liiketalouden koulutus veti myös lähes 11 hakijaa aloituspaikkaa kohti. Myös kansainvälisen kaupan sekä liiketalouden toiminnanohjausjärjestelmiin keskittyvä Enterprise Resource Planning (ERP) –koulutus keräsivät hyvin hakijoita. Kokonaisuudessaan Centrian yhtä aloituspaikkaa tavoittelee yli 7 hakijaa.

Eniten hakijoita oli Bangladeshista, Vietnamista ja Nigeriasta. Neljänneksi eniten hakijoita oli Nepalista, mutta hakijoiden määrä sieltä väheni edellisvuosiin nähden, mikä voi johtua ongelmista oleskeluluvan saamisessa. Hakijamäärä kasvoi eniten Bangladeshista, Vietnamista ja Marokosta.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu. Ammattikorkeakoulu myöntää 50 %:n apurahan lukuvuosimaksuun toisesta vuodesta alkaen, jos opiskelija suorittaa riittävän määrän opintoja edellisen lukuvuoden aikana. Apurahaa on jatkossa mahdollista saada myös suomen kielen osaamisen perusteella.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään huhtikuussa. Prosessi ulkomailta saapuvien opiskelijoiden osalta halutaan hyvissä ajoin käyntiin, jotta he ehtivät hankkia tarvittavat luvat ja pääsevät aloittamaan opinnot syksyllä 2020.

Suomalaisella todistuksella voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin Centrian omassa haussa, joka on samanaikaisesti kevään toisen yhteishaun kanssa 18.3.-1.4. Yhteishaussa on haettavana Centrian suomenkielinen koulutustarjonta.

Lisätietoja:

Opintoasiainpäällikkö Mari Emmes, mari.emmes@centria.fi, p. 044 725 0040

Seuraa meitä somessa: