12.4.2019

Highway 2 Code -hanke tarjoaa tehostettua koodauskoulutusta Suomen ammattikorkeakouluissa

Kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen Highway 2 Code -hanke aloittaa koodareiden täsmäkoulutuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 1,6 miljoonalla eurolla rahoittamaan, Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa järjestetään nopeita ja tehokkaita koulutuksia, joihin osallistujilta ei vaadita aikaisempaa työkokemusta ohjelmointialalta. Kukin opiskelija suorittaa koulutuksessa kuuden kuukauden aikana 30 opintopistettä valitsemastaan aihealueesta, ja sen lisäksi 10 opintopistettä työssäoppimista.

Kohderyhmänä ovat kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet, ja alalla vallitsevista stereotypioista pyritään hankkeen avulla eroon, jotta työvoimapulaan voidaan vastata. Samalla alalle voidaan tuoda tuoreita näkökulmia: liiketoiminta-ajattelua omaavia ja käyttäjälähtöisiä tulevaisuuden tekijöitä. Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä. Aikaisempi työ- tai opiskelutausta muulta kuin IT-alalta on mahdollisuus, joka avaa uudenlaista innovointia ja käyttäjälähtöisyyttä tuotekehityksessä.

Jokainen hankkeeseen osallistuva ammattikorkeakoulu tarjoaa oman alueensa työelämän tarpeisiin pohjautuvan suuntautumisvaihtoehdon. Opinnoista räätälöidään opiskelijalle sopiva henkilökohtainen paketti menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi. Englanniksi ja suomeksi annettava koulutus voi sisältää lähi- tai etäopiskelua – tai molempia. Yhteensä opintokokonaisuuden suorittaneita opiskelijoita odotetaan olevan hankkeen päättyessä 250, jotka suorittavat kaiken kaikkiaan 10 000 opintopistettä.

Hankkeeseen osallistuvat koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun, Vaasan, Kajaanin, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Haku ensimmäisiin opiskelijaryhmiin tapahtuu verkkosivulta www.h2c.fi löytyvien linkkien kautta 15.4.-2.6.2019 välisenä aikana. Valintapäätös tehdään juhannukseen mennessä.

Koulutuksen infotilaisuus järjestetään Centria-ammattikorkeakoulun Talonpojankadun kampuksen Amfissa maanantaina 15.4.2019 klo 9:30 (Talonpojankatu 2, Kokkola). Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jari Isohanni, p. 040 669 0690, jari.isohanni@centria.fi

 

www.h2c.fi

Seuraa meitä somessa: