22.10.2018

Erillishaku kemiantekniikan koulutukseen 22.10.-12.11.

Centria-ammattikorkeakoulussa alkoi 22.10. erillishaku kemiantekniikan koulutukseen, insinööri (AMK). Hakuaika päättyy maanantaina 12.11. klo 15:00.

Kemiantekniikan koulutuksessa opiskelija saa monipuolisen kuvan prosessitekniikan alalta. Tutkinnon suorittaneella insinöörillä (AMK) on valmiudet työskennellä erilaisissa prosessi- ja energiateollisuuden tehtävissä.

Koulutuksessa painotetaan luonnontieteisiin perustuvaa vahvaa tekniikan osaamista, analysointikykyä ja ongelmaratkaisutaitoja. Opinnoissa annetaan valmiuksia johtamiseen sekä omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja kehittämismenetelmien hallintaan. Opiskelija voi kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Opiskelija saa myös valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Kemiantekniikan koulutus on vahvasti työelämälähtöistä. Opiskelija voi osallistua TalenttiTehtaaseen, jossa tutustutaan kemianteollisuudessa toimiviin yrityksiin. TalenttiTehtaassa opiskelija saa jo ensimmäisen vuoden aikana hyvän kokonaiskuvan kemianteollisuudesta.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita insinöörejä työskentelee kemian alalla, metallurgisessa teollisuudessa, puun biojalostuksessa, energiantuotannossa ja ympäristöalalla. Myös vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on tarvetta osaaville insinööreille.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, joten alan opiskelijoille on hyvin tarjolla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

Hakuaika koulutukseen on 22.10.-12.11. Opinnot suoritetaan päivätoteutuksena.

Hakemuksen voi täyttää Opintopolku-palvelussa.

Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoja:

Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

yliopettaja Staffan Borg, p. 044 725 0312, staffan.borg@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: