2.12.2019

Centriassa muutamia paikkoja tammikuussa alkaviin koulutuksiin

Lisähaku Centria-ammattikorkeakoulun tammikuussa alkaviin koulutuksiin käynnistyy maanantaina 2.12. Haussa ovat tradenomin sekä insinöörin (AMK) koulutukset sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava insinöörin koulutus. Lisäksi voi hakea insinöörin (AMK) tutkintoon johtaviin kunnossapidon ja puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutuksiin.

Tradenomin (AMK) koulutus toteutetaan Pietarsaaressa. Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista ja liiketalouden menetelmäosaamista. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja, että erilaisia kehittämis- ja viestintätaitoja. Syventävien opintojen painopiste on kansainvälisessä kaupassa. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsin- ja englanninkielellä.

Ylivieskassa järjestettävässä sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin (AMK) koulutuksessa käsitellään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueita. Koulutus painottuu erityisesti sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin. Opintoihin sisältyy sähköalan ammattiaineiden lisäksi johtamista, projektityötaitoja, taloutta, kieliopintoja ja yritystoimintaa.

Digitalisaation johtamisen koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija käyttäjälähtöisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ohjelmistokehityksen ideointivaiheesta käyttöönottoon ja tulosten seurantaan saakka. Koulutus sisältää opintojaksoja ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrittelyyn, sisällön suunnitteluun ja projektien toteutukseen sekä johtamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään ketteriin menetelmiin sekä etäjohtamiseen.

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, johon voi osallistua osittain etänä verkon kautta.

Haku koulutuksiin tapahtuu 2.-11.12. välisenä aikana, poikkeuksena muuntokoulutukset, joiden haku jatkuu 31.12. saakka. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.

Insinöörin ja tradenomin koulutusten valintakokeiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelun ajankohta ilmoitetaan hakukelpoisille hakijoille.

Lisää tietoa koulutuksista

Lisää tietoa hakemisesta:

Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

Seuraa meitä somessa: