5.12.2018

Centrian varainhankinta hyvässä loppukirissä

Centria-ammattikorkeakoulu on saanut mittavia lahjoituksia varainhankintakampanjansa loppumetreillä. Kokkolan Energia, Viria sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat Vestia ja Vesikolmio ovat julkistaneet lahjoituksensa Centrialle. Lisäksi ammattikorkeakoulu sai lahjoituksen Liikesivistysrahastolta.

Varainhankintakampanjan lähestyessä loppuaan Centria katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Erityisen tyytyväisiä Centriassa ollaan siitä, että varainhankintaan suhtaudutaan positiivisesti ammattikorkeakoulun koko toiminta-alueella. Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki on mielissään siitä, että koulutusmyönteiset elinkeinoelämän toimijat haluavat tukea Centriaa taloudellisesti.

- Taloudellinen tuki ja sen suoma huomio kannustavat ja velvoittavat, mutta myös luovat edellytyksiä jatkaa Centrian koulutusvastuun kehittämistä yhteiseksi hyväksi koko toiminta-alueella, Kari Ristimäki summaa.

- Centria-ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monialaista, ja se vastaa hyvin Kalajokilaakson työelämän tarpeisiin. Vesikolmio Oy:n juhliessa 50-vuotista taivaltaan, haluamme tukea alueella korkeakoulutasoista koulutusta tarjoavaa Centriaa 10 000 euron lahjoituksella, Kalajokilaakson alueella toimivan vesiyhtiön, Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka perustelee lahjoitusta.

Jätehuoltoyhtiö Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio pitää tärkeänä, että alueen monipuolinen koulutustarjonta säilyy:

- Vestia on yhtiönä ollut aina erittäin koulutusmyönteinen ja koemmekin tärkeänä, että lähialueellamme ammatillinen koulutustarjonta säilyy elinvoimaisena. Centrialle tehdyllä lahjoituksella voimme osaltamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä.

- Virian toimialoilla, kuten tietoturva- ja turvapalveluissa sekä ohjelmistokehityksessä tekninen kehitys harppoo eteenpäin ja edellyttää henkilöstöltä sekä hyvää pohjakoulutusta että jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Siksi haluamme olla tukemassa laadukkaan koulutuksen järjestämistä. Toimimme 21 paikkakunnalla ja meille on tärkeää, että koulutusta on saatavissa eri puolilla Suomea. Olemme tänä syksynä tiivistäneet yhteistyötämme ammattikorkeakoulujen kanssa, sillä yritysmaailman ja oppilaitosten yhteistyössä molemmat voittavat, sanoo Viria Security Oyj:n toimitusjohtaja Marko Järvinen

Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, p. 044 725 0310

Seuraa meitä somessa: