ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

3.11.2021

Centrian Talent Boost -toiminta vahvistuu

Centria-ammattikorkeakoulun Talent Boost -toiminta vahvistui lokakuun lopussa, kun Talent Boost -koordinaattorin tehtävään valittu Outi Hakunti (sosionomi (AMK), tradenomi (AMK), ammatillinen opettaja) aloitti työnsä. Outi Hakunti siirtyi Centriaan Suomen Punaisen Ristin toimialapäällikön tehtävästä. Centrian Talent Boost -toimintaa johtaa koulutusviennistä vastaava johtaja Francesca Cucinotta (Director, Transnational Education).

- Centrian toiminta-alue, kuten muukin Suomi, kärsii työvoimapulasta. Samaan aikaan alueellamme on myös runsaasti kansainvälisiä osaajia, joita pitäisi hyödyntää vahvemmin alueen elinvoiman vahvistamiseksi sekä yritysten kansainvälistymisen ja viennin tueksi. Haluan haastaa Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pienet ja suuret yritykset näkemään kansainvälisten osaajien potentiaalin sekä työvoimana että yritysten kasvun ja kansainvälisyyden vauhdittajana, linjaa Outi Hakunti työtään.
 
- Korkeakoulut ovat tehneet rahoituskaudelleen Talent Boost -palvelulupauksen rakentuen toimenpiteistä, joilla korkeakoulu vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä. Centria-ammattikorkeakoulu on kansainvälisten opiskelijoiden määrällä mitattuna Suomen kansainvälisimpiä, ja on ensiarvoisen tärkeää pystyä pitämään osaajat alueella valmistumisen jälkeenkin. Tällä hetkellä alueelle jää vain noin neljännes Centrian kansainvälisistä opiskelijoista. Palvelulupauksen toteutukseen tarvitaan myös vahvaa alueellista yhteistyötä, jota Talent Boost -ohjelmassa ja Talent Coastline -yhteistyössä tehdään kaupunkien, julkisten toimijoiden ja alueen elinkeinoelämän kesken, toteaa Francesca Cucinotta.

Centrian Talent Boost -toiminta keskittyy seuraaviin kokonaisuuksiin:

Työelämäverkostojen kehittäminen 
Ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat tulevat usein suoraan toiselta asteelta, joten heille ei ole muodostunut työkokemusta ennen opintojaan, ja Suomessa hankittavat työ- ja harjoittelupaikat ovat vaikeasti saatavissa. Centriassa kansainvälisille osaajille kehitetään sujuvaa opintopolkua ja tapoja osallistua suomalaiseen työelämään. Siirtymistä työelämään voidaan helpottaa mentoroinnin ja erilaisten harjoitteluiden kautta. 

Suomen kielen ja mahdollisesti ruotsin kielen taidon kehittäminen 
Kansainväliset opiskelijat pärjäävät opintojensa aikana hyvin englannin kielellä, ja kynnys suomen kielen käyttämiseen on korkealla. Opinnot sisältävät rajallisesti suomen kielen opintoja, joten kielen harjoittaminen on tärkeää sekä arjen että työssä pärjäämisen kannalta.

Työnantajien asenteiden muuttaminen
Kyselyiden mukaan työnantajat suhtautuvat työperäiseen maahanmuuttoon ja kansainväliseen rekrytointiin mahdollisuutena, mutta harva on toistaiseksi yrittänyt rekrytoida kansainvälisiä osaajia tai tuntee tarkemmin heihin liittyviä rekrytointiprosesseja. Centria tukee ja tarjoaa apua rekrytointiprosesseihin ja esimerkiksi Trainee-ohjelmien luomiseen. 

Työnhaun osaamisen kehittäminen
Usein kansainvälisten opiskelijoiden työnhaun osaaminen  on kulttuurisidonnaista eikä välttämättä sovi suoraan suomalaiseen työelämään. Opiskelijat tarvitsevat myös perehdytystä työelämän toimintatavoista ja pelisäännöistä. Tätä työtä Centriassa on tehty pitkään hankkeissa ja koulutusohjelmissa. Talent Boost -toiminta vahvistaa ja koordinoi edelleen tätä toimintaa. 

Loppuvuoden aikana Centriassa käynnistyvä Export Expert ESR-hanke tarjoaa myös osaltaan tukea sekä pk-yrityksille että kv-osaajille kansainväliseen rekrytointiin liittyen. Outi Hakunti kannustaa yrityksiä olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja työharjoitteluihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätiedot:
Outi Hakunti 
Talent Boost -koordinaattori
p. 050 442 1232
outi.hakunti@centria.fi

Francesca Cucinotta
Johtaja, koulutusvienti
p. 050 531 3535
francesca.cucinotta@centria.fi

Seuraa meitä somessa: