19.11.2018

Centrian rahoitusmittaritulokset Suomen parhaat suhteessa ammattikorkeakoulun kokoon

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä perustuu rahoitusmittareihin. Rahoitusmittareita on 13 ja ne jakautuvat koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kokonaisuuksiin. Näiden lisäksi rahoitusmallissa on strategisen rahoituksen osuus.

Centria-ammattikorkeakoulu on ollut vuodesta 2014 lähtien mukana Metropolia ammattikorkeakoulun tarjoamassa rahoitusennakointiyhteistyössä. 15.11.2018 toimitetun analyysiraportin mukaan Centria oli rahoitusmittariyhteenvedossa kokoonsa suhteutettuna Suomen paras ammattikorkeakoulu vuonna 2017. Centria oli 13,27 % kokoaan suurempi ammattikorkeakoulu tulostensa valossa. Edellisenä vuonna Centria oli kolmannella sijalla.

Parhaiten Centria pärjäsi ulkopuolisen TKI-rahoituksen mittarissa, jossa tulos suhteessa kokoon oli +165,9 %. Absoluuttisenakin euromääränä Centria keräsi viidenneksi suurimman määrän ulkopuolista TKI-rahoitusta sen ollessa 5,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Toisena Centrian vahvuutena oli muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun kautta tulevien hyväksi luettavien opintopisteiden määrä, jossa tulos oli +29,1 % kokoaan suurempi.

Centrian laskennallinen osuus ammattikorkeakoulukentästä on 2,07 %. OKM:n toimittaman arvion perusteella Centrian perusrahoitus olisi 17,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tällöin perusrahoitus nousisi noin 760 000 euroa vuodesta 2018.

- Vaikka emme olekaan kilpasilla muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, menestyminen tällä tavoin lämmittää, ja ennen kaikkea viestii, että olemme oikealla tiellä. Haluan kiittää koko Centria-yhteisöä saavutetusta tuloksesta, joka palkitsee ja kannustaa jatkossakin tekemään työmme erinomaisesti, toteaa rehtori Kari Ristimäki.

 

Lisätietoja:

rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, p. 044 725 0310

hallinto- ja talouspäällikkö Piia Lindell, piia.lindell@centria.fi, p. 044 725 0046


   
Seuraa meitä somessa: