Centria tarjoaa valmennusta valintakokeisiin osallistuville

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää insinööri- ja tradenomiopintoihin hakeville valmentavia kursseja touko- ja kesäkuussa. Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia menestyä valintakokeissa.

 

Valmennuskurssit tekniikan alalla
Centria-ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2017 kolme valmennuskurssia tekniikan alan valintakokeeseen: kaksi Kokkolassa ja yhden Ylivieskassa. Valmennuskurssi on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun valintakokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan valintakokeessa edellytetään.

Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. Muilta peritään 30 euron suuruinen maksu, joka sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.

Lue lisää Kokkolan ja Ylivieskan kurssiesitteistä.

Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta eli keväällä 18.5. - 1.6.2017. Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen 1.6.2017. Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valinta joko valintakokeen tai koulumenestyksen ja valintakokeen perusteella.

 

Valmennuskurssi liiketalouden alalla
Centria-ammattikorkeakoulu järjestää 1.-7. kesäkuuta valmennuskurssin liiketalouden valintakokeeseen, joka on 9.6. Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 24.4. - 9.6.2017.

Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Lue lisää kurssiesitteestä.


   
Seuraa meitä somessa: