22.3.2019

Centria taas valtakunnan ykkösenä valmistuvien opiskelijoiden palautteissa

Centrialaiset ykkösenä opiskelijapalautteissa

Centria-ammattikorkeakoulu menestyi jälleen erinomaisesti valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa. Kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta, ja sen tulokset on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ylläpitämässä Vipunen-tietokannassa. Raportti sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksista vuodelta 2018. Centria-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastasi 486 valmistuneesta 394 opiskelijaa, ja vastausprosentti oli 81,1.

Koulutusta arvioidaan kyselyssä asteikolla 1-7. Centria-ammattikorkeakoulu sijoittui ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kokonaisarvioinnissa 23 ammattikorkeakoulun joukossa ykköseksi keskiarvolla 5,3. Arviot muiden ammattikorkeakoulujen osalta vaihtelivat 4,8 ja 5,2 välillä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen osalta Centria jakoi ykkössijan keskiarvolla 5,7 viiden muun ammattikorkeakoulun kanssa.

Valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä on 13 eri osa-aluetta, ja kussakin kymmenisen kysymystä. Kysymyskokonaisuudet käsittelevät opintojen sisältöä, opintojen suunnittelua ja ohjausta, opetusta, opiskelua, oppimisympäristöjä, opiskelun tukipalveluja, palautetta ja arviointia, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja kieliopintoja, työelämäyhteyksiä, työelämäneuvontaa, harjoittelua, opinnäytetyötä sekä opiskelutyytyväisyyttä. Kysymyksistä 28 vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat antoivat yksittäisistä ammattikorkeakoulun rahoitukseen vaikuttavista kysymyksistä korkeimmat arviot siitä, että opetuksen toteutustavat mahdollistivat opiskelun, työn ja henkilökohtaisen elämäntilanteen yhteensovittamisen (6,2), opinnäytetyö valmensi heitä vaativiin työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin (6,1), harjoittelu vahvisti heidän osaamistaan (5,9), korkeakoulussa oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla (5,9), opiskelija oli opintoihinsa tyytyväinen (5,9), yhteistyö opettajien kanssa oli luontevaa (5,8), kansainvälisyys oli kytketty hyvin osaksi opintoja (5,8), ja että opetusjärjestelyt mahdollistivat hyvin opintojen kytkemisen työn ja työyhteisön kehittämiseen (5,8).

Centria-ammattikorkeakoulu tiedustelee kyselyssä lisäksi myös valmistuvan opiskelijan työmarkkinatilannetta sekä työn sijaintia. Kyselyyn vastanneista ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneista 74,6 % oli työllisiä valmistumishetkellä, ja työllisistä 74,1 % ilmoitti työnsä sijaitsevan Centrian toiminta-alueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneista työllisiä valmistumishetkellä oli 90,9 %, ja heistä toiminta-alueelle sijoittuneita 90,0 %.

Lisätietoja:

Opintoasiainpäällikkö Mari Emmes, p. 044 725 0040

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx


   
Seuraa meitä somessa: