ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

8.9.2021

Centria pyrkii laajentamaan koulutusvastuitaan

Centria-ammattikorkeakoulu hakee IT-tradenomin koulutusvastuuta täydennyksenä nykyisiin liiketalouden tradenomin sekä tietotekniikan insinöörin koulutusvastuisiin. IT-tradenomikoulutuksen avulla Centria pystyy vastaamaan entistä paremmin toiminta-alueensa yritysten tarpeisiin sekä kiihtyvään kansalliseen digitaalisen osaamisen pulaan. Näitä tarpeita on tunnistettu muun muassa osana Centrian opetussuunnitelmatyötä.


Opetus- ja kulttuuriministeriö lähestyi korkeakouluja kesäkuussa 2021 mahdollisuudella hakea uusia koulutusvastuita, tai vastaavasti luopua osasta. Pohjaten Centriassa tehtyyn taustatyöhön, ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt, että Centria hakee tietojenkäsittelyn koulustusvastuuta OKM:ltä. Uuden koulutuksen toteutuessa Centrian tavoitteena on kouluttaa vuosittain 30 tietojenkäsittelyjen osaajaa vuodesta 2023 alkaen. Päätökset asiasta tehdään kuluvan vuoden aikana, ja ensimmäinen haku koulutukseen voi olla keväällä 2023.


Centrian rehtori Kari Ristimäki on tyytyväinen OKM:n avaukseen:

- Jotta koulutusjärjestelmämme kykenee uusiutumaan ja uudistumaan, vaaditaan säännöllistä tarkastelua sekä proaktiivista reagointia työelämän muutoksiin. Centria pyrkii osaltaan kantamaan yhteiskunnallisen vastuunsa ja haluaa olla mukana tuottamassa niitä osaajia, joita eniten tarvitaan. Tästä esimerkkinä ovat viime aikaiset toimemme niin kampusten kuin virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä nopeissa koulutustarjonan uudistamisissa. Nyt haettava koulutusvastuu tarjoaa uusia työkaluja niin Centrialle kuin alueemme yrityksille.

IT-tradenomitutkinnon suorittaneet henkilöt valmistuvat ohjelmoinnin, data-analytiikan sekä integraatioiden osaajiksi. He voivat toimia muun muassa yritysten web-kehittämisessä sekä toimia liiketoiminta- ja IT-osaamisen rajapinnassa. Tradenomin koulutusta tarvitaan käytännön liiketoiminnassa, IT-insinöörit keskittyvät puolestaan vaativimpiin ohjelmointitöihin. IT-tradenomikoulutus mahdollistaa näiden kahden osaamisalueen yhdistämisen sekä tarjoaa uudenlaisia jatkuvan oppimisen polkuja, esimerkiksi tradenomista insinööriksi. IT-tradenomikoulutuksen on suunniteltu pohjautuvan jo olemassa olevien opintojaksojen hyödyntämiseen. Koulutuksessa huomioidaan myös Centrian vahva tutkimus- ja kehittämistyö esimerkiksi hyvinvointiteknologioiden sekä yrittäjyyden osalta.

Lisätietoja:

opetusjohtaja Jennie Elfving, p. 0400 903 929

Seuraa meitä somessa: