14.12.2018

Centria mukana Pietarsaaren sotakorvauskuunari Vegan kunnostustalkoissa

Tom Rönnqvist Vega Centria

Vega-säätiö tukee Pietarsaaressa sijaitsevan sotakorvauskuunari Vegan restaurointia sen alkuperäiseen kuntoon. Säätiö pyrkii innostamaan ihmisiä mukaan sen toimintaan eri tavoin. Parhaillaan säätiöllä on menossa yhteistyökuvio Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

Maria Lunabba Vega-säätiöstä pohti, kuinka ihmiset voisivat halutessaan tukea säätiön toimintaa ja näin syntyi ajatus nahkaisesta grilliessusta. Ideaa lähdettiin jalostamaan yhdessä Centrian lehtorin Pia Blomströmin kanssa.

Vega Essu Suunnittelijat Centria

Essun suunnittelusta vastasi Centrian vaihto-opiskelija Yu Gong DongHua universitystä. Suunnittelun inspiraationa on toiminut Vegan runko ja perinteinen laivanrakentaminen puusta. Essun prototyypin on ommellut Centrian opiskelija Anni Leponiemi. Materiaalit projektiin saatiin lahjoituksena Ess-Ma Oy Ab:lta, jonka asiakkaita ovat mm. Nautor’s Swan ja Baltic Yachts.

- Tämä on yhteistyötä ja kierrätystä parhaimmillaan; kolmas sektori, koulutussektori ja paikallinen yritys yhdessä. Toiveena on saada käyntiin nahkaisten grilliessujen tuotanto, joka toimisi vastikkeena joukkorahoituksessa kehittää Vegan ympärillä olevaa toimintaa, kertoo Maria Lunabba Vega-säätiöstä.

Mallina Tom Rönnqvist. (ylempi kuva) Suunnitelija Yu Gong ja ompelija Anni Leponiemi (alempi)

Tervetuloa minimuotinäytökseen tiistaina 18.12.2018 klo 15.00-16.00 Laivapihalla/Vegan tiloissa (os. Vanhan haminantie 19, Pietarsaari).

Lisätietoja:
Maria Lunabba p. 050 594 7814
Pia Blomström p. 050 336 8746, pia.blomstrom@centria.fi

 

Maritima behov möter skinn - Vega-stiftelsens och Centrias samarbete blev till förkläde i läder

Vega-stiftelsen är hårt i gång med att engagera folk i sin verksamhet och i restaureringen av krigsskadeståndsskonaren Vega. Då Maria Lunabba funderade på sätt som människor kunde understöda restaureringen med föddes tanken av ett grillförkläde i läder. Tillsammans med yrkeshögskolan Centrias Pia Blomström vidareutvecklades idéen. Designen står utbytesstuderande Yu Gong från DongHua university för medan Anni Leponiemi har sytt prototypen. Vegas struktur och den gamla skeppsbyggnadskonsten i trä har fungerat som inspirationskälla för designen. Materialet för förklädet är återvunna läderrestbitar från båtindustrin som donerats av  Oy Ess-Ma Ab, vars kunder är bl.a. Nautor´s Swan och Baltic Yachts.

"Det här är samarbete och återvinning när det är som bäst; tillsammans med tredje sektorn, utbildningssektorn och ett lokalt företag. Tanken är att få igång en produktion av lädergrillförkläden som kunde fungera som motprestation i en crowd funding kampanj för finansiering av utvecklande av verksamheten runt Vega." – Maria Lunabba, Vega-stiftelsen

Välkommen på minimodevisning med sjöbjörn samt för att träffa designer och tillverkare tisdag 18.12 kl. 15-16 i Skeppsgården/Vegas utrymmen, Gamla hamn vägen 19, Jakobstad.

Modell: Tom Rönnqvist. (övre bild) Planner Yu Gong och systress Anni Leponiemi (lägre)

Vid frågor kontakta:
Maria Lunabba tel. 050 594 7814
Pia Blomström tel. 050 336 8746, pia.blomstrom@centria.fi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: