ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

11.3.2020

Centria jälleen kärkisijoilla opiskelijatyytyväisyydessä

 

Centria-ammattikorkeakoulu menestyi jälleen erinomaisesti valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa (AVOP). Kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta, ja sen tulokset on julkaistu Opetushallituksen ylläpitämässä Vipunen-tietokannassa. Raportti sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksista vuodelta 2019. Centria-ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastausprosentti oli 83 % ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 73 %.

Koulutusta arvioidaan kyselyssä asteikolla 1-7. Centria-ammattikorkeakoulu sijoittui kokonaisarvioinnissa 22 ammattikorkeakoulun joukossa jaetulle ykkössijalle yhdessä Kajaanin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa keskiarvolla 5,3. Eri ammattikorkeakoulujen koulutusalat ja niiden väliset erot huomioiden kärkisijan käytännössä jakavat Centria ja Kajaanin ammattikorkeakoulu - Kajaani saa 3,26 % ja Centria 3,25 % koko maan painokerrottua keskiarvoa parempaa palautetta, ja kumpikin on tasaisen hyvä kaikilla koulutusaloilla. Centria on ollut ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneiden palautteessa maan kahden kärjessä vuodet 2016-2019. Arviot kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta vaihtelivat 4,9 ja 5,3 välillä. 

Valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä on 13 eri osa-aluetta, ja kysymyksiä yhteensä noin sata. Kysymyskokonaisuudet käsittelevät opintojen sisältöä, opintojen suunnittelua ja ohjausta, opetusta, opiskelua, oppimisympäristöjä, opiskelun tukipalveluja, palautetta ja arviointia, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja kieliopintoja, työelämäyhteyksiä, työelämäneuvontaa, harjoittelua, opinnäytetyötä sekä opiskelutyytyväisyyttä. Näissä Centria menestyi muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna tasaisen hyvin, mutta erityisesti palaute ja arviointi –kysymysryhmässä ylivoimaisesti saaden selkeästi parhaat arviot. Kysymyksistä 28 huomioidaan ammattikorkeakoulujen rahoituksessa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat antoivat yksittäisistä kysymyksistä korkeimmat arviot siitä, että ovat opintoihinsa tyytyväisiä (6,3), opinnäytetyö valmensi vaativiin työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin (6,1), harjoittelu vahvisti osaamista (6,0), opinnoissani ei juuri ollut turhia opintojaksoja, päällekkäisyyksiä tai toistoa (5,9), pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä (5,9), yhteistyö opettajien kanssa oli luontevaa (5,9), korkeakoulussa oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla (5,9), opintojeni etenemistä seurattiin aktiivisesti (5,9) ja kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani (5,9).

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet antavat Centrialle selvästi valtakunnan parasta palautetta. Erityisen korkealle arvostettiin sitä, että opetusjärjestelyt mahdollistivat hyvin opintojen kytkemisen työn ja työyhteisön kehittämiseen (6,4), ja että opetuksen toteutustavat mahdollistivat opiskelun, työn ja henkilökohtaisen elämäntilanteen yhteensovittamisen (6,4).

Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki on iloinen hyvästä opiskelijapalautteesta.

- Centria on olemassa juuri opiskelijoita varten. Saatu tunnustus kannustaa jatkamaan korkeakoulun kehittämistä edelleen ja vieläkin paremmin vastaamaan opiskelijoiden tarpeita, Ristimäki linjaa.

- Erityisesti meitä ilahduttaa tarjoamamme ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nousu valtakunnan parhaaksi.

Centria-ammattikorkeakoulu tiedustelee kyselyssä lisäksi myös valmistuvan opiskelijan työmarkkinatilannetta sekä työn sijaintia. Kyselyyn vastanneista 73 % oli työllisiä valmistumishetkellä, ja 80 % ilmoitti työnsä sijaitsevan Centrian toiminta-alueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Lisätietoja:

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

 

Seuraa meitä somessa: