29.4.2020

Centria ja Fujitsu käynnistivät yhteisen mentorointiohjelman

Centria-ammattikorkeakoulu ja Fujitsu Finland Oy ovat käynnistäneet yhteisen mentorointiohjelman, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen asiantuntijoita ja opiskelijoita jakamaan työelämäkäytänteitä ja ohjaamaan opiskelijoita urallaan eteenpäin. Myös opiskelijoilla on tärkeä rooli oman sukupolvensa näkökulman tuomisessa työelämätaholle.

Mentorointiohjelma on luotu Centrian liiketalouden englanninkielisen BBA-ERP toiminnanohjaukseen orientoituneen koulutusohjelman sisään ja erityisesti SAP Next-Gen -konseptin ympärille. Koulutusohjelmassa on jo parin vuoden ajan tehty yhteistyötä Fujitsun kanssa erilaisten projektien, koulutusyhteistyön ja opinnäytetöiden parissa, ja yhteistyö on ollut molemmin puolin hyödyllistä. Kansainvälisyyttä yhteistyöhön on tuonut yhdysvaltalaisen Georgia State Universityn kanssa toteutettava projektiluonteinen Digital Innovation Experience -kurssi, jossa opiskelijat kehittävät työelämälähtöisiin haasteisiin vastaavia sovelluksia matalan kynnyksen kehitysalustoilla.

- Fujitsun tarjoama käytännönläheinen haaste on antanut opiskelijoille konkreettisen mahdollisuuden kehittää yritystoiminnan tehostamista palvelevia ratkaisuja, mikä on selvästi vahvistanut heidän motivaatiotaan. Yhdistämällä yritys- ja korkeakouluyhteistyötä pystymme tarjoamaan opiskelijoille kilpailukykyistä koulutusta ja yrityksille uusien konseptien ja työkalujen testausta. Samalla muodostamme yhteistyökoulujemme kanssa laajemman asiantuntijaverkoston, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden koulutustarpeisiin, kertovat kurssin toteutuksesta Centriassa vastaavat Ali Bitarafan ja Jonna Lahti.  

- Tämä on meille ainutlaatuinen mahdollisuus saattaa motivoituneet opiskelijat läheiseen yhteistyöhön Fujitsun  mentorin kanssa. Uskon, että opiskelijoille jää elinikäiset muistot sekä paljon hyviä ohjeistuksia elämän jatkopolulle ja uralle, kommentoi koulutusohjelmasta vastaava yliopettaja Janne Peltoniemi.

Mentori-opiskelijapareja on aloitusvaiheessa muodostettu neljä ja tapaamisia järjestetty 2−3 viikon välein. Fujitsulla Centrian mentoroinnista vastaavat Group Manager Reetta Ranttila sekä Head of SAP Delivery Janika Nurmi.

- Fujitsun visio on ihmiskeskeinen tietoyhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätekniikka palvelee ihmisten tarpeita. Mentorointi tukee opiskelijoiden henkilökohtaista kasvua ammattilaisiksi, jotka osaavat yhdistää osaamisensa palvelemaan ympäröivää yhteiskuntaa. Myös mentorit saavat yhteistyöstä uusia näkökulmia omaan työhön, sanoo Ranttila, joka toimii itsekin mentorina.


Mentoroinnista molemminpuolista hyötyä

Vastuu mentorointitapaamisten sisällöstä on pääosin opiskelijalla. Sitoutuminen ja aktiivisuus mentorointityöskentelyssä sekä ennakkoon pohdittu ja toimitettu materiaali antavat hyvän kehyksen tapaamisissa käytäville keskusteluille. Mentori kuuntelee ja ohjaa sekä tuo keskusteluun omat näkemyksensä ja kehitysehdotuksensa, joiden kautta opiskelija saa runsaasti uutta näkökulmaa henkilökohtaiseen työstöön.

- Mentorointiohjelma on ollut loistava mahdollisuus verkostoitua Fujitsun ammattilaisten kanssa. Omien uratavoitteiden tarkentamisen ja työminän tunnistamisen tärkeyttä kaikissa uravaiheissa ei voi korostaa liikaa. Henkilökohtaisen mentorin mukanaolo on tuonut opintojen loppuvaiheeseen erityistä merkitystä ja ammattilaisuuden jollain tavalla lähemmäksi, opiskelija Eliisa Oravakangas kertoo.

- Vaikka oman työskentelyni päätavoitteena on ollut tukea aktori Abdullah Mumenin urakehitystä, on se antanut myös minulle paljon. On kiinnostavaa huomata, miten työkokemuksen jakamisesta on hyötyä opiskelijan ammatillisen kasvun tukena. Olemme esimerkiksi käyneet läpi Abdullahin ansioluetteloa ja nostaneet esiin vahvuuksia ja työkokemuksen tuomaa osaamista. Erityisen arvokasta on ollut saavuttaa luottamuksellinen mentorointisuhde, jossa jutellaan asioista, joista muissa foorumeissa voi olla vaikea keskustella, kertoo Fujitsun mentori Mari Strang.

Mentorointia on tarkoitus jatkaa vuosittain muutaman opiskelijan ja Fujitsun asiantuntijamentoreiden kanssa, ja ohjelmaa kehitetään edelleen siitä saatujen kokemusten ja tulosten perusteella.

- Mentorointiohjelma toimii myös hyvänä motivaationa opiskelijoille, koska se kannustaa heitä tavoittelemaan omaa parastaan. Ammattikorkeakouluna voimme palkita opiskelijoita hyvistä suorituksista muun muassa tällaisen ohjelman kautta. Olemme todella iloisia saadessamme tehdä yhteistyötä vastuullisesti toimivan Fujitsun kanssa, toteaa yliopettaja Janne Peltoniemi.

 

Lisätiedot: yliopettaja Janne Peltoniemi, p. 040 808 5127, janne.peltoniemi@centria.fi

Seuraa meitä somessa: