31.1.2019

Älykkään tiedonhallinnan opiskelijat työllistyvät valmistuessaan

Älykkään tiedonhallinnan rekrytoiva koulutusohjelma päättyy Centria-ammattikorkeakoulussa 1.2.2019. Opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen vaativiin asiantuntijatehtäviin Kosilan ja M-Filesin työntekijöiksi. Koulutuksen aikana opiskellut aiheet on räätälöity yritysten tarpeiden pohjalta: esimerkiksi asiakaslähtöinen ohjelmistokehittäminen, datan analysointi ja visualisointi, paikkatietojärjestelmät ja M-Files. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin Centria-ammattikorkeakoulun ja Kosilan yhteistyönä, ja oli Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja Pohjanmaan TE-toimiston kanssa yhteistyössä järjestettyä.

 

Liiketoimintatietojen hallinta on monimutkaisempaa kuin koskaan, koska tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Tieto on hyödytöntä, ellei sitä on louhita ja jalosteta oikein. Älykäs tiedonhallinta analysoi, visualisoi, tulkitsee ja auttaa ymmärtämään nykyajan liiketoiminnan valtavia tietomääriä. Sen avulla rakennetaan laajojakin toiminnallisia prosesseja, joista syntyvät tuotokset voivat päätyä lopuksi sähköisiin arkistoihin. Avointa arkkitehtuuria hyödyntäen sen avulla tuetaan ja hyödynnetään esimerkiksi tiedon visualisointia, analytiikkaa, luonnollisen kielen käsittelyä, koneellista oppimista ja tulevaisuudessa yhä enemmän keinoälyä.

 

Centria järjestää korkeakoulutasoisia rekrytointikoulutuksia eri toimialoille. Tuote sopii yritykselle, jolla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, tai yritystoiminnassa vaadittavaa erityisosaamista ei kouluteta tutkinto-opinnoissa. Rekrytoiva koulutusohjelma on hyvä mahdollisuus reagoida nopealla aikataululla toimialan muutoksiin ja osaamisvaatimuksiin. Parhaimmillaan yritys ulkoistaa rekrytoitavien työntekijöiden perehdytystä koulutuksen järjestäjälle ja saa siihen rahallista tukea. Koulutuksen aikana yrityksellä on mahdollisuus saada opiskelijat mukaan asiakasprojekteihin kehittämistehtävien ja työssäoppimisen kautta.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, kirsi.vuotila@centria.fi , p. 040 6324 341

 


   
Seuraa meitä somessa: