ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Centria Talent Boost -toiminta

Talent Boost -toiminta on korkeakoulujen kansainvälisyyden ja koulutusperustaisen maahanmuuton ja integroitumisen edistämistä (attracting and retaining international talent).

Talent Boost -toiminnalla panostetaan erityisesti Centrian toiminta-alueella olemassa olevien kansainvälisten osaajien työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen ja yritysten sekä kansainvälisten osaajien parempaan kohtaamiseen.

Centrian Talent Boost -toiminta

  • saattaa yhteen kansainväliset osaajat sekä alueen elinkeinoelämän; erityisesti teollisuusyritykset, PK-yritykset, organisaatiot ja julkiset toimijat.

  • on alueen elinkeinoelämän ja Centrian (PK-yritysten & organisaatioiden) välistä yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden työharjoitteluihin sekä kansainvälisten osaajien työllistymiseen ja työllistämiseen liittyen.

  • on alueen elinkeinoelämään liittyvän työllistämisen ja rekrytoinnin yhteistyökumppani erityisesti kansainväliseen osaamiseen liittyvässä liiketoiminnan ja osaamisen edistämisessä, kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Centria-ammattikorkeakoulun Talent Boost -toiminnan tarkoituksena on tuottaa Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueille kansainvälisen osaamisen ja TKI-toiminnan lisäarvoa, jota luodaan ja kehitetään yhteistyössä alueiden muiden eri toimijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on luoda alueella oma Talent Hub -kokonaisuus, joka kokoaa yhteen ja koordinoi alueen Talent Boost -toiminnot, palvelut ja tekijät.Centria Talent Boost -toiminnan tavoitteet

  • lisätä kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa sekä parantaa kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia työllistyä Suomeen, erityisesti Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle; Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

  • Vahvistaa kansainvälisten osaajien avulla alueen työllisyysastetta, työyhteisöjen monimuotoisuutta sekä kansainvälisyysosaamista, esimerkiksi kansainvälistä vienti- ja liiketoimintaosaamista.

  • Kehittää edelleen alueen kasvua, kansainvälistymistä, uudistumista sekä kansainvälisten investointien saamista alueelle yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisten toimijoiden ja Centrian TKI-toiminnan kanssa.

 Talent Boost ja Talent Hub -toiminnan konkreettiset toimenpiteet

1. Työelämäyhteyksien ja -verkostojen luominen ja vahvistaminen

Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien työelämäyhteyksien kehittäminen ja vahvistaminen sekä opiskelija/osaaja näkökulmasta että elinkeinoelämän näkökulmasta.

2. Suomen (ja ruotsin) kielen taidon vahvistaminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

suomen- ja ruotsin kielen taitojen vahvistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

3. Elinkeinoelämän/työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen vahvistaminen ja osaamisen tukeminen.

Kansainvälisen rekrytoinnin haku- ja lupaprosessien kehittäminen ja vahvistaminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

4. Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien työelämätaitojen (työnhakutaidot ym. työelämätaidot) kehittäminen ja vahvistaminen.

 

Centria-ammattikorkeakoulun Talent Boost -toiminta-alueCentrian Talent Boost -toimintaa tehdään yhteistyössä Pohjanmaan ELYn, Talent Coastline Ecosystemin ja Talent Coastline Employmentin kanssa. Talent Boost -toiminta on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön poikkihallinnollinen toimenpideohjelma.

Lue lisää Talent Boost -toimenpideohjelmasta täällä.


Jätä yhteydenottopyyntö täällä!

Tai ota yhteyttä

Outi Hakunti
Talent Boost -koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
Puh. 050 442 1232
outi.hakunti@centria.fi

Francesca Cucinotta
Johtaja (transnational education)
Centria-ammattikorkeakoulu
Puh. 050 531 3535
francesca.cucinotta@centria.fi

Seuraa meitä somessa: