Työllistyminen Centriasta

Centria-ammattikorkeakoulusta vuosien 2006–2010 aikana valmistuneista oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2010 työllisiä 70,1 %. Näistä 75 % työllistyi Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin.

Tekniikan alalla työllisyys on vuosina 2008–2012 ollut 66 %, liiketaloudessa 66 %, sosiaali- ja terveysalalla 74 %, musiikissa 52 % ja humanistisella ja kasvatusalalla 79 %. Työllisyystilanne on jatkuvasti parantunut vuodesta 2009 ja hyvä kehitys jatkuu.

Ammattikorkeakoulusta vuosien 2008–2012 aikana valmistuneista ylempien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuonna 2012 työllisiä 86 %. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden työllisyys oli 98,4 %, tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden työllisyys oli 96,6 % ja sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suorittaneiden työllisyys 88,9 %. Liiketalouden englanninkielisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli 60 %.

Eri tutkintojen ammattinimikkeisiin ja työpaikkoihin voi tutustua koulutusten esittelyissä.


   
Seuraa meitä somessa: