Todistuskopioiden toimittaminen

 

Todistuskopiot tulee toimittaa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä vain, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ennen vuotta 2017 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto, jos todistuksen kopiota ei ole liitetty hakemukselle hakuaikana
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Ennen vuotta 1990 valmistunut suomalainen ylioppilastutkinto, jos todistuksen kopioita ei ole liitetty hakemukselle hakuaikana

Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee toimittaa todistuskopiot:

  • Ennen vuotta 1995 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Työtodistusten kopiot

Työtodistuksilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Ohjeet to­dis­tus­ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­seen

 

Todistuskopiot tulee toimittaa viimeistään 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, tulee todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen

Centria-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

 

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta on ehdollinen

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

  

 

Seuraa meitä somessa: