ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Todistuskopioiden toimittaminen

Todistuskopiot tulee toimittaa 3.12.2021 klo 15.00 mennessä vain, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista:

  • Ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
  • Suomalaisen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
  • Ulkomainen tutkinto

 

Todistusjäljennöksiä ei tarvitse liittää seuraavista pohjakoulutuksista:

  • Vuonna 1990 tai myöhemmin suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
  • Vuonna 2017 tai myöhemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto

 

Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee toimittaa todistuskopiot:

  • Suomessa ennen vuotta 2005 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Ulkomainen tutkinto
  • Työtodistusten kopiot

Työtodistuksilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Ohjeet to­dis­tus­ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­seen

Todistuskopiot tulee toimittaa viimeistään 3.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, tulee todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen

Centria-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

Sinun tulee toimittaa kopiot kaikista haussa käyttämistäsi todistuksista sähköisesti Centrian opintotoimistoon opintojen alkaessa. Se tehdään tietoturvallisesti ohjeen mukaan. Mikäli olet toimittanut kopiot jo hakuvaiheessa, ei sinun tarvitse toimittaa kopioita uudestaan.

 

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Seuraa meitä somessa: