Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

 

Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnossa keskimäärin 1 600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä.  Opetus järjestetään niin, että lukuvuodessa voidaan suorittaa 60 opintopistettä. Lukuvuoden kesto on 40 viikkoa.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opintonsa viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika).

Tutkinnon laajuus (op)  Säännönmukainen suoritusaika (v)
 240  4,0
 210  3,5


Uusien opiskelijoiden lukuvuodelle ilmoittautuminen

 

Uudet opiskelijat tekevät lukuvuodelle ilmoittautumisen opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15:00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Aloittava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan lakisääteisin perustein:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakiperusteisuus tulee todentaa asianmukaisin dokumentein, jotka toimitetaan osoitteeseen Centria-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola.  Jos opiskelija ilmoittautuu ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

 

Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen

 

Mikäli opiskelija ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu lukuvuodelle lainkaan, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija kirjataan eronneeksi. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja eikä saada opinto- tai ateriatukea ja opiskelija-alennuksia. Opiskelijalla ei myöskään enää ole pääsyä ammattikorkeakoulun sähköpostiin tai muihin verkkopalveluihin. Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

 

Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea kirjallisesti opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa päätöksessä esitettyjen perustelujen mukaisesti.

Opiskelija voi anoa opiskeluoikeuden palauttamista kirjallisesti erillisellä lomakkeella rehtorilta tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Asetus ammattikorkeakouluista 1440/2014 §3). Kuitti maksusta on oltava hakemuksen liitteenä. Ilman kuittia hakemusta ei käsitellä.

Maksutapavaihtoehdot 50 euron hakemuksen käsittelymaksulle ovat seuraavat:

  • Tilisiirto Centria-ammattikorkeakoulun tilille (IBAN: FI92 5162 0020 2748 85 | BIC: OKOYFIHH). Viitteeksi sukunimi sekä koulutuksen nimi.
  • Maksu maksupäätteellä Talonpojankadun kampuksen infossa. Maksun yhteydessä ilmoitetaan oma nimi ja koulutus, jossa opiskelee.
Seuraa meitä somessa: