ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi ammattikorkeakouluun. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, mahdollisuus opintotukeen ja ruokailuun ateriatuettuun hintaan sekä oikeus opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (esim. matka-alennukset).

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi osallistua opetukseen, eikä häneltä oteta vastaan opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuneen tulee perua opintotukensa tai muut opintoihin liittyvät etuudet. Poissaolon jälkeen opintojaan jatkavan opiskelijan tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset opetussuunnitelmassa poissaolonsa aikana.

Uudet opiskelijat

 • Uudet opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä
 • Poissaolevaksi voi ilmoittautua ainoastaan lakisääteisellä perusteella, josta on toimitettava todistus määräaikaan mennessä.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi eikä toimita tarvittavaa poissaolotodistusta, hän menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

 

Jatkavat opiskelijat

 • Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta seuraavalle lukuvuodelle (1.8.-31.7.) läsnä-tai poissaolevaksi.
 • Ilmoittautumisaika on 1.4.-31.7.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi lakisääteisellä syyllä, tulee hänen ottaa yhteys opintotoimistoon ja toimittaa poissaolostaan tarvittava todistus määräaikaan mennessä.
 • Muuntokoulutuksessa opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, koska koulutukset eivät käynnisty vuosittain.
 • Opiskelija voi muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoaan 1.12.-31.12 välisenä aikana. Tiedon muuttaminen tehdään opintotoimiston kautta.

 

Lisävuodella tai jatkoajalla opiskelevat

 • Lisävuodella tai jatkoajalla opiskelevat eivät tee ilmoittautumista Pepin kautta. Opiskelijat kirjataan läsnäoleviksi opintotoimistossa, joten opiskelijan ei tarvitse huolehtia ilmoittautumisen tekemisestä.
 • Poissaolo-oikeutta ei ole.

 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen (ennen 1.8.2015 aloittaneet)

 • Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahdeksi vuodeksi (neljäksi lukukaudeksi).
 • Poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei edellytä erityistä syytä.

 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)

 • Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan yhdeksi vuodeksi (kaksi lukukautta) ilman erityistä syytä. Poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa.
 • Opiskelija voi lisäksi ilmoittautua poissaolevaksi lakisääteisen syyn perusteella missä tahansa vaiheessa opintoja.
 • Lakisääteisellä syyllä tapahtuva poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa eikä opiskelijan kahden lukukauden mittaista poissaolo-oikeutta (poissaolo ilman erityistä syytä).
 • Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä, vaan poissaolon syystä tulee toimittaa todistus opintotoimistoon määräaikaan mennessä:
  • syyslukukauden osalta 31.8 mennessä
  • kevätkauden osalta 31.12. mennessä.

 

Poissaolon lakisääteiset syyt

 • Armeija
 • Siviilipalvelus
 • Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • Sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla)

 

Poissaolon todistukset

 • Palvelukseenastumismääräys
 • Todistus siviilipalveluksesta
 • Lääkärintodistus raskaudesta
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta (huom! kotihoidon tuki ei oikeuta poissaoloon)
 • Todistus sairaudesta tai vammasta, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla)

 

Yhteys opintotomistoon

 • Aina kun ilmoittaudutaan poissaolevaksi lakisääteisellä syyllä
  • Pelkkä opiskelijan Peppiin tekemä poissaoloilmoittautuminen ei riitä.
  • Tarvitaan todistus, jonka perusteella poissaolo voidaan päivittää lakisääteisellä syyllä tapahtuvaksi.
 • Aina jos poissaolevaksi ilmoittautuminen ei onnistu Pepin kautta.
 • Aina jos ilmenee ongelmia ilmoittautumisen kanssa

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

 • ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen
 • opiskelija menettää oikeuden opintojen suorittamiseen, opinto- tai ateriatukeen sekä opiskelija-alennuksiin
 • opiskeluoikeus päättyy 31.7 ja käyttäjätunnus lukittuu 14 vuorokauden jälkeen
 • opiskeluoikeuden menettäneellä ei ole enää pääsyä ammattikorkeakoulun sähköpostiin tai muihin verkkopalveluihin.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

 • Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta
 • Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Asetus ammattikorkeakouluista 1440/2014 §3). Kuitti maksusta on oltava hakemuksen liitteenä. Ilman kuittia hakemusta ei käsitellä.
 • Maksutapavaihtoehdot 50 euron hakemuksen käsittelymaksulle ovat seuraavat:
  • Tilisiirto Centria-ammattikorkeakoulun tilille (IBAN: FI92 5162 0020 2748 85 | BIC: OKOYFIHH). Viitteeksi sukunimi sekä koulutuksen nimi.
  • Maksu maksupäätteellä Talonpojankadun kirjastossa. Maksun yhteydessä ilmoitetaan oma nimi ja koulutus, jossa opiskelee

 

Hae opiskeluoikeuden palauttamista

Seuraa meitä somessa: