ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SORA-lainsäädäntö

Vuoden 2012 alussa voimaantullut lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskelijaoikeuden peruuttamista ja palauttamista, rikosrekisteriotteen esittämistä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Centria-ammattikorkeakoulussa lainsäädäntöä sovelletaan sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutuksissa. Huumausainetestaukseen ja kurinpitoon liittyvät kohdat koskevat kaikkia aloja.

Lainsäädännössä keskeisiä asioita ovat

 • säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön myös korkeakoulusektorilla
 • opiskelijaksi ottamisen edellytykset
 • opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
 • huumausainetestauksesta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti
 • kurinpitosäännökset
 • koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja viranomaisten tietojensaanti varmistetaan.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiin ja opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät muutokset koskevat Centria-ammattikorkeakoulussa seuraavia koulutuksia:

 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Bachelor of Health Care, Registered Nurse
 • Yhteisöpedagogi (AMK).

SORA-toimintaohjeeseen pääset tutustumaan täältä.

Seuraa meitä somessa: