ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hyvä tieteellinen käytäntö ja eettiset periaatteet

Centria-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaa Hyvän tieteellisen käytännön periaatteita kaikessa toiminnassaan niin opetuksessa kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassakin. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin voi yleisesti tutustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilla ja Centrian omiin ohjeisiin, jotka ovat opinnäytetyöohjeessamme.

Eettiset periaatteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluyhteisön jäsenenä minä:

 • Pidän huolta itsestäni, opiskelu- ja työkunnostani.
 • Käytän minulle osoitetun työajan opiskelu- ja työaikasuunnitelman mukaisesti.
 • Teen työni vastuullisesti ja pyrin tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Olen aidosti läsnä, kuuntelen opiskelu- ja työtovereitani ja ymmärrän heidän erilaisia mielipiteitään.
 • Noudatan yleisiä eettisiä periaatteita enkä syyllisty niiden vastaiseen opiskelu- tai tutkimusvilppiin [1]. En myöskään käytä omaksi hyödykseni yhteisön muiden jäsenten työn tuloksia.
 • En osallistu esteellisenä hallintoasioiden käsittelyyn, vaikka esteellisyyteni ei olisi muiden tiedossa.
 • Annan asiallista ja yhteisiä päämääriä edistävää palautetta ja edistän siten reilua työ- ja opiskeluympäristöä.
 • Havaitessani vilppiä tai epäasiallista käytöstä pyrin keskustelemaan siitä asianosaisten henkilöiden kanssa.
 • Ilmoitan epäeettisestä toiminnasta lähiesimiehelleni tai opettajalleni, jos keskustelu ei johda tulokseen.
 • Asetan ratkaisuissani kaikkien osapuolten yhteisen edun pitkällä tähtäykselläni oman lyhytaikaisen etuni edelle.

  --------
  [1] Vilpillä tarkoitetaan
  - Sepittämistä eli keksittyjen havaintojen tai tulosten esittämistä omina.
  - Vääristelyä eli alkuperäisten havaintojen muokkaamista omien tarkoitusperien mukaan tai oleellisten havaintojen esittämättä jättämistä.
  - Luvatonta lainaamista eli plagiointia, jolla tarkoitetaan toisen julkituomien tietojen esittämistä omina
  - Anastamista eli toisten TKI-ideoiden esittämistä ja käyttämistä omissa nimissä
  - Lunttaamista tenttitilanteessa
Seuraa meitä somessa: