ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työn opinnollistaminen

Työn opinnollistamisessa opiskelu viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan suunnitelman mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Opiskelijan tulee analysoida työtehtävänsä ja kytkeä ne opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin sekä peilata työtehtäviään opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Opiskelija hallitsee työtehtävänsä sekä opintojakson teoriataustan.

Opinnollistamisen yksi tärkeimmistä vaiheista on näyttötilaisuus, jossa hyödynnetään opettaja-, vertais-, itse- ja työelämäarviointia. Näyttötilaisuudessa opiskelija kytkee työn teoriataustaan ja osoittaa osaamisensa. Opiskelijan oman oppimisen reflektointi ja osaamisen tunnistaminen ovat opinnollistamisessa tärkeässä roolissa. Opiskelija saa näyttötilaisuuden jälkeen palautteen ja numeraalisen arvioinnin.

Työn opinnollistamisen suunnitelman löydät täältä. Myös harjoittelu on mahdollista opinnollistaa.

 

Opinnollistamisen prosessi Centria-ammattikorkeakoulussa

Kuva 1: Opinnollistamisen prosessi Centria-ammattikorkeakoulussa (pdf)

Seuraa meitä somessa: