ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

AHOT - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin suoritetuista opinnoista voi hakea hyväksilukua suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnosta, joka on pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun, ei voi hakea hyväksilukua. Korkeakoulutasoisia väyläopintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea.

AHOT, eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, mahdollistaa myös muualla kuin formaalissa koulutuksessa (työssä, harrastuksissa, luottamustoimissa ym.) hankitun osaamisen hyväksiluvun. Samaa tarkoittaen joissakin ammattikorkeakouluissa puhutaan myös HOTtaamisesta eli hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Tarkempi AHOT –ohje alla. AHOTointia haetaan lomakkeilla, jotka löytyvät alla olevista linkeistä. AHOT1 -lomake on tarkoitettu formaalin koulutuksen kautta suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen. AHOT2 -lomake sopii epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen arviointiin ja tunnustamiseen.

AHOT-ohje opiskelijalle

AHOT1

AHOT2

Lisätietoja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvusta sekä AHOT-menettelyistä voi kysyä myös omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta.

Varusmiespalveluksen johtajakoulutus

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksilukee ammattikorkeakoulututkinnon vapaasti valittaviin opintoihin enintään 8 opintopisteen laajuisena varusmiesaikana suoritetun johtajakoulutuksen.

Perusteena on aliupseerikoulun tai reserviupseerikoulun järjestämä johtajakoulutus. Opiskelija täyttää AHOT1 –lomakkeen, jonka liitteeksi opiskelija laittaa kopion todistuksesta ja saamastaan henkilökohtaisesta arviointilausunnosta.  

Aliupseerikoulusta voi saada 3 opintopistettä ja reserviupseerikoulusta lisäksi 5 opintopistettä.

Koulutusalan harkinnan mukaan osa näistä voidaan AHOToida myös ammattiopintoihin. Myös puolustusvoimien erikoistumiskoulutuksista on mahdollista hyväksilukea opiskelijan koulutusalaan soveltuvia opintoja.

Lisäksi on sovittu seuraavista hyväksiluvuista:

 • Ensiapu I: 1 op ja Ensiapu II: 1 op (yhteensä 2 op)
 • Hygieniapassi: 1 op
 • Anniskelupassi: 1 op
 • Järjestyksenvalvojakortti: 1 op
 • Vartija 1 op
 • Uinninvalvoja 1 op
 • Tietokoneen käyttäjän A-kortti 2 op
 • Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 3 op
 • Työturvakorttikoulutus 1 op
 • Sähkötyöturvallisuus 1 op
 • Tulityökortti 1 op
 • Tieturvakortti 1 op


Osaamista osoittavan todistuksen tulee olla voimassa hyväksilukua haettaessa. Todistus tulee esittää opintotoimistossa opintoneuvojille. Erillistä AHOT –hakemusta ei tarvitse täyttää. 

Seuraa meitä somessa: