ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija on voinut hankkia osan tutkinnossa vaadittavasta osaamisesta jo ennen koulutuksen alkua tai hän voi hankkia sitä koulutuksen aikana jostakin muualta kuin meneillään olevasta tutkintokoulutuksestaan.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) osaksi tutkintoa on menettely, jossa opiskelija voi hyödyntää aikaisemmissa opinnoissaan tai työelämässä hankkimaansa osaamista. Myös tutkintokoulutuksen aikana opiskelija voi hankkia osaamista (HOT) muista koulutuksista ja työelämän organisaatioista ja tarjota em. suorituksia ja työkokemusta sisällytettäväksi tutkinto-opintoihinsa. Osaaminen voi olla hankittu muiden korkeakouluopintojen tai työelämäkokemuksen lisäksi myös harrastuksissa, esimerkiksi vapaaehtoistyössä.

AHOT-menettely on opiskelijalähtöinen: opiskelija vertaa omaa osaamistaan opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja aloittaa AHOT-prosessin ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) ja työn opinnollistamisesta.

Seuraa meitä somessa: