ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Saavutettavuus ja esteetön opiskelu Centria-ammattikorkeakoulussa

Saavutettavuudella ja esteettömällä opiskelulla tarkoitetaan korkeakoulun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokaisella opiskelijalla on ominaisuuksistaan riippumatta mahdollisuus oppia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Oppimisympäristön esteettömyys ja opetuksen saavutettavuus on erityisen tärkeää niille opiskelijoille, joilla on jokin vamma tai oppimisen vaikeuksia, kuten lukihäiriö, matematiikan vaikeuksia tai kielten oppimiseen liittyviä vaikeuksia, ja niille, jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Saavutettavuus ja esteettömyys on tärkeätä kaikille, koska kuka tahansa voi olla opinnoissaan jossain vaiheessa tilanteessa, jossa tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta tai joustavuutta opintojensa edistymisen tueksi. Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään opiskelun ja opetuksen saavutettavuuteen liittyviä palveluja aktiivisesti. Ammattikorkeakoulu on mukana kansallisessa Esteetön korkeakoulu -verkostossa. Toteutamme saavutettavuuskriteeristön mukaisen itsearvioinnin.

Opintojen saavutettavuuteen ja esteettömään opiskeluun liittyviä asioita hoitaa koko henkilöstö. Lisätietoja saavutettavuudesta antaa Hanna-Riina Aho ja kirjaston kautta saatavasta Celia-palvelusta Taru Fröjdholm.

Centria-ammattikorkeakoulun verkkosivuille on koottu opiskelijalle ohjeita ja kuvauksia, joissa kerrotaan tilojen osalta esteettömyydestä. Centrian esteettömyysopas on päivitettävänä. Lisätietoja siitä saa Hanna-Riina Aholta.

Seuraa meitä somessa: