ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelutaidot ja motivaatio

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä.

 

Opiskelutaidot‌ ‌

Opiskelukykyyn‌ ‌vaikuttavat‌ ‌myös‌ ‌opiskelutaidot:‌ ‌lukemisen‌ ‌ja‌ ‌kirjoittamisen‌ ‌taidot,‌ ‌erilaiset‌ ‌oppimisen‌ ‌ja‌ ‌muistin‌ ‌tekniikat,‌ ‌kriittinen‌ ‌ajattelu,‌ ‌ajanhallinta‌ ‌sekä‌ ‌sosiaaliset taidot.‌ ‌ ‌

Korkeakouluopinnoissa‌ ‌lukeminen‌ ‌ja‌ ‌kirjoittaminen‌ ‌ovat‌ ‌tärkeässä‌ ‌roolissa.‌ ‌Paljonko‌ ‌sinulta‌ ‌kuluu‌ ‌aikaa‌ ‌200‌ ‌sivun‌ ‌lukemiseen?‌ ‌Entäpä‌ ‌kuinka‌ ‌kauan‌ ‌kestää‌ ‌6‌ -sivuisen‌ ‌esseen‌ ‌kirjoittaminen?‌  Lukujärjestyksessä‌ ‌sinulle‌ ‌on‌ ‌merkittynä‌ ‌oppituntien‌ ‌paikat,‌ ‌mutta‌ ‌tämän‌ ‌lisäksi‌ ‌on‌ ‌sinun‌ ‌määriteltävä‌ ‌aikatauluusi‌ ‌itsenäinen‌ ‌opiskeluaika.‌ Varaa‌ ‌itsellesi‌ ‌riittävästi‌ ‌aikaa,‌ ‌sillä‌ ‌kiirehtiminen‌ ‌sumentaa‌ ‌ajattelua‌ ‌ja‌ ‌vaikeuttaa‌ ‌asioiden‌ ‌mieleenpainamista.‌ ‌Kalenteri‌ ‌on‌ ‌syytä‌ ‌ottaa‌ ‌käyttöön‌ ‌ja‌ ‌paneutua‌ ‌myös‌ ‌esseen‌ ‌kirjoittamisen‌ ‌saloihin.‌ ‌Vaikka‌ ‌sinulla‌ ‌olisi‌ ‌vaikeuksia,‌ ‌näitä‌ ‌taitoja‌ ‌voi‌ ‌kehittää.‌ 

 

Motivaatio‌ ‌

Ymmärtääkseen‌ ‌motivaatiotaan‌ ‌tai‌ ‌motivaationsa‌ ‌puutetta,‌ ‌on‌ ‌tärkeää‌ ‌tuntea‌ ‌omat‌ ‌arvonsa‌ ‌ja‌ ‌tavoitteensa‌ ‌-‌ ‌ja‌ ‌tarvittaessa‌ ‌tarkentaa‌ ‌niitä.‌ ‌On‌ ‌myös‌ ‌pystyttävä‌ ‌kuvittelemaan‌ ‌lopputulos,‌ ‌jotta‌ ‌kyseisen‌ ‌asian‌ ‌harjoitteluun‌ ‌käytettävä‌ ‌aika‌ ‌tuntuu‌ ‌sen‌ ‌arvoiselta.‌ ‌On‌ ‌voitava‌ ‌sietää‌ ‌keskeneräisyyttä,‌ ‌“vielä‌ ‌en‌ ‌ole‌ ‌valmis”.‌ ‌

Motivaation‌ ‌ylläpitämiseksi‌ ‌tarvitaan‌ ‌siis‌ ‌suunnitelmallisuutta,‌ ‌ajanhallinnan‌ ‌taitoja‌ ‌ja‌ ‌myönteistä‌ ‌näkemystä‌ ‌itsestä‌ ‌oppijana.‌ ‌Kuormittavissa‌ ‌elämäntilanteissa‌ ‌ongelmia‌ ‌näillä‌ ‌osa-alueilla‌ ‌voi‌ ‌tulla.‌ ‌Voi‌ ‌tuntua,‌ ‌että‌ ‌motivaatio‌ ‌on‌ ‌vain‌ ‌kadonnut‌ ‌ja‌ ‌hommat‌ ‌kasautuvat.‌ ‌Silloin‌ ‌voi‌ ‌olla‌ ‌hyvä‌ ‌miettiä:‌ ‌mikä‌ ‌on‌ ‌muuttunut?‌ ‌Onko‌ ‌arki‌ ‌tasapainossa?‌ ‌Onko‌ ‌vapaa-aika‌ ‌riittävän‌ ‌virkistävää,‌ ‌jotta‌ ‌on‌ ‌voimia‌ ‌tuloksekkaaseen‌ ‌työskentelyyn?‌ ‌

Seuraa meitä somessa: