ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi

Opiskelukyvyssä on kyse opiskelijan työkyvystä, joka vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin, oppimistuloksiin ja opintojen etenemiseen. Opiskelukyvyn ollessa riittävä opiskelija jaksaa edistää opintojaan aktiivisesti. Opiskelijan omat voimavarat koostuvat persoonallisuudesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä elämäntilanteesta ja sosiaalisista suhteista.

Opiskelutaidot ja motivaatio ovat keskeisiä tekijöitä opintojen edistymisessä. Opiskelutaitoihin kuuluu opiskelutekniikoiden hallintaa, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, opiskelustrategioita sekä sosiaalisia taitoja. Opiskelun etenemiseen tarvitaan aina motivaatiota, joka antaa voimaa ja energiaa halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

Opiskelukyky koostuu monesta eri tekijästä. Opintojen sujumiseen vaikuttavat opiskelijan yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi useat ulkoiset tekijät alkaen yhteiskuntarakenteesta ja poliittista päätöksistä. Opiskeluympäristöön kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat oppimisympäristöt ja opiskeluolosuhteet, kuten opintojen järjestämistavat, opiskelu- ja taukotilat, saavutettavuus sekä kampuksen esteettömyys. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön vuorovaikutus, opiskeluilmapiiri ja eri tiimit muodostavat psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön.

Opiskelukyvyn keskeinen osatekijä on opetustoiminta, johon kuuluvat opetuksen sisältö ja laatu, opettajien pedagoginen osaaminen, opintojen ohjaus sekä vertais- ja opettajatutorointi.

Seuraa meitä somessa: